Kolovoz 09, 2022

Održan radni sastanak u Blagaju za 5 lokalnih zajednica

U sklopu pokretanja novog projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val je organizirao prvi radni sastanak sa 5 lokalnih zajednica sa područja Nevesinja, Ljubinja, Stoca, Čapljine i Blagaja.

Sastanak se održao u prostorijama Eko Centra Blagaj, gdje su definirane naredne aktivnosti:

- razmjena iskustava ekoloških zagađenja sa 5 lokalnih zajednica s ciljem identifikacije, predstavljanja problema kao i rješavanja problema u lokalnim zajednicama (Nevesinje, Ljubinje, Stolac, Čapljina, Blagaj),

- usvajanje smjernica za daljnju koordinaciju na projektu Eko HUB Blagaj,

- potpisivanje memoranduma o suradnji i razumijevanju na području djelovanja 5 lokalnih zajednica,

- zaključci radnog sastanka će se iskoristiti za izradu plana djelovanja i identifikacije određenih ekoloških problema na području koje pokriva Eko HUB Blagaj, te ga predstaviti lokalnim NVO organizacijama i predstavnicima lokalnih zajednica.

Predstavnici Nevesinja su predstavili problem pretjeranog nagomilavanje animalnog otpada na neprikladnim mjestima, veliki broj divljih deponija na javnim mjestima kao i nedovoljna educiranost o odlaganju otpada.

Jedan od problema koji se pojavljuju u Stocu su deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave, ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu, kao i ilegalna sječa platana kod Nove plaže. Predstavnici Stoca naglašavaju da uz Bregavu poslije Naselja Todorović nema ni jednog kontejnera gdje turisti uzrokuju deponije. Također ekološke organizacije nemaju adekvatnu pruženu pomoć za rješavanje ekoloških problema.

U Blagaju se nalazi veliki broj malih divljih deponija, predstavnici naglašavaju da je uzrok toga nedostatak opće kulture tj. nepropisno odlaganje smeća. Građani Blagaja su nezadovoljni zbog neadekvatanog odvoza otpada i malog broja kontejnera (smatra se da 2 puta sedmično nije dovoljno). Javlja se problem na kupalištima u Blagaju gdje dolazi do zagađenja rijeke Bune gdje se godišnje 400-500 vreća otpada izvadi iz samog korita.

Predstavnici Čapljine bave se sa velikim brojem divljih deponija na javnim i neprikladnim mjestima. Na ovim prostotima nema dovoljno ekoloških organizacija, također predstavnici ističu da je nerazvijena svijest i opća kultura za propisno odlaganje otpada.

U toku radnog sastanka dogovoreno je potpisivanje memoranduma o zajedničkoj saradnji i djelovanju između 5 lokalnih zajednica, i predstavljene su ideje o zajedničkim aktivnostima kao i rješavanju spomenutih problema.

 

Posljednje objavljeno

Iz stoca