FBiH uključuje i privatne laboratorije za testiranje na koronavirus

Kapaciteti javnih kliničkih centara su nedovoljni za testiranje na koronavirus jer se na rezultate čeka i po nekoliko dana, što je prema ocjeni Svjetske zdravstvene organizacije nedovoljno.

Zbog toga je ministar zdravlja Federacije BiH Vjekoslav Mandić donio akt da se u posao uključe i privatni laboratoriji.

Zbog obavijesti pojedinih županijskih ministrastava zdravstva, ali i zdravstvenih ustanova, o nemogućnosti dobivanja rezultata na testiranje SARS-CoV-2 u
predviđenom roku od 24 do 48 sati, posebno onkoloških pacijenta koji bez negativnog nalaza na SARS-Cov-2 ne mogu biti ni hospitalizirani te nemogućnosti pojedinih laboratorija verificiranih javnih zdravstvenih ustanova da prime više od 50 uzoraka po županiji dnevno, federalni ministar zdravstva je donio poseban akt.

Naime, Mandić je prije nekoliko dana zatražio od županijskih ministarstava zdravstva da obavijeste sve registrirane privatne mikrobiološke laboratorije s područja županije, da ukoliko su zainteresirani, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostike – real time PCR za detekciju SARSCoV-2 unutar registriranih mikrobioloških laboratorija.

Laboratoriji koje budu ispunjavali uvjete bit će uključeni u proces testiranja SARS-CoV-2, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru. Pri tome će biti dužne voditi evidenciju o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima na Covid-19 te dostavljati redovne izvještaje nadležnim zavodima za javno zdravstvo županije i Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH sukladno Pravilniku o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama, piše Klix.

Naime, dostupnost testiranja na SARS-CoV-2 je od ključnog značaja sada u uvjetima kada i u Federaciji BiH bilježimo epidemiju Covida-19 većih razmjera.

Do sada su testiranje obavljale samo verificirane javne kliničke ustanove i to: Klinički centri Sarajevo, Tuzla, Mostar, Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, Županijska bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj i Županijska bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać.

Dodatno je bilo omogućeno testiranje i na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Međutim, uslijed značajnog povećanja broja zaraženih u Federaciji posljednji mjesec, kašnjenja rezultata testova su ogroman problem i ugrožavaju javno zdravlje. Sada se očekuje da nakon uključivanja privatnih laboratorija koji budu ispunjavali uvjete taj proces bude znatno brži.

Naravno, postavlja se pitanje zbog čega se i ranije nije reagiralo na sličan način, kako bi se javni kapaciteti rasteretili, a građani na rezultate čekali dosta kraće, pita se Klix.

U Federaciji BiH do sada je testirano nešto više od 80.000 uzoraka na koronavirus.

Posljednje objavljeno

Iz stoca