Kolovoz 09, 2022

Radnik u FBiH do 20. srpnja radi za državu, od sutra počinje zarađivati za sebe

Prosječna zaposlena osoba u Federaciji BiH od 20. srpnja prestaje raditi za plaćanje svojih poreza, a počinje raditi za sebe. Na današnji dan, 201. dan u godini, osoba sa prosječnom neto plaćom od 940 KM, te prosječnim potrošačkim navikama, zaradila je dovoljno novca za plaćanje poreznih obaveza na sopstveni rad i potrošnju.

U Republici Srpskoj je situacija neznatno povoljnija, s obzirom na niže stope obaveznih doprinosa, prosječna zaposlena osoba u ovom entitetu je radila do 4. srpnja, 185 dana, za plaćanje svih poreza, kaže istraživanje Centra za politike i upravljenje.

U Federaciji, ove godine prosječna zaposlena osoba radi za poreze 4 dana manje u odnosu na prošlu, 2019. godinu, ali 4 dana više nego 2018. godine i 9 dana više nego 2017. godine. Manji broj dana je rezultat promjene potrošačkih cijena i potrošačkih navika, konkretno, smanjenja prosječne potrošnje na visokotarifnu robu, te pada tržišne cijene nafte i naftnih prerađevina.

Iznos koji će osoba sa prosječnim primanjima i potrošačkim navikama ove godine uplatiti na ime svih poreza je u oba entiteta veći u odnosu na prošlu godinu. Ove godine će u FBiH po osnovu rada i potrošnje prosječna zaposlena osoba uplatiti 10.700 KM, u odnosu na 10.190 KM prošle godine. U RS-u će po istom osnovu prosječna osoba ove godine uplatiti 8.930 KM, u odnosu na 8.550 KM prošle godine, što je rezultat rasta prosječnih plaća u oba entiteta.

Vlasti u BiH su se reformskim dokumentima usvojenim još 2015. godine obavezale da će promjene u poreznoj politici dovesti do toga da se porezno opterećenje prebaci sa rada na potrošnju. Međutim, do danas se nije dogodilo očekivano smanjenje oporezivanja rada u oba entiteta, točnije, u FBiH nije smanjeno oporezivanje rada. S druge strane, u RS je došlo do poreznog rasterećenja plaća kroz povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 200 KM na 500 KM u 2018. godini, te kroz donošenje Zakona o podsticajima u privredi RS koji je stupio na snagu u srpnju 2019. godine, a koji definira uslove, korisnike i postupak za ostvarenje prava na podsticaje za povećanje radničkih plaća.

Istovremeno je prosječna plaća kontinuirano rasla u oba entiteta, što se pozitivno odrazilo i na povećanje javnih prihoda od oporezivanja rada i potrošnje, sve do početka krize izazvane pandemijom COVID-19. U skladu sa trendom iz prethodnih godina, nastavilo se povećanje oporezivanja potrošnje, pa se od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje izmijenjen obračun specifične akcize na duhan.

Na ovaj dan podsjećamo da jedan od najvećih prioriteta za poticanje zapošljavanja, investicija u proizvodnju i rast radničkih plaća ostaje smanjenje poreznog opterećenja rada u FBiH. U vremenu usporavanja ekonomije izazvane pandemijom virusa COVID-19, smanjenje oporezivanja rada će poduzećima olakšati da prebrode težak period i sačuvaju radna mjesta, te će povećati kupovnu moć radnika i potaknuti potrošnju.

Na www.mojporez.ba možete izračunati svoj osobni Dan slobode od poreza. Ovim povodom, iz Centra za politike i upravljanje, pozivali su sve građane i građanke BiH da posjete ažuriranu platformu www.mojporez.ba na kojoj mogu izračunati osobni Dan porezne slobode – simbolični dan kada osoba prestaje raditi za plaćanje poreza, a počinje raditi za sebe. Platforma www.mojporez.ba je kreirana od strane Centra za politike i upravljanje i U.G. Zašto ne u saradnji sa Centre for International Private Enterprise i Lithuanian Free Market Institute.

Posljednje objavljeno

Iz stoca