Poslodavci Vladi FBiH pripremili i dostavili Prijedlog zakona o stečaju

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je Prijedlog zakona o stečaju FBiH i dostavilo ga Federalnoj vladi, Federalnom ministarstvu pravde te Ekonomsko socijalnom vijeću FBiH.

Koncept predloženog Zakona o stečaju temelji se na principima europskog stečajnog prava te su u odnosu na važeće zakonodavstvo uvedene bitne novine, a njegove odredbe su u cijelosti usklađene s europskim zakonodavstvom i Presudom Ustavnog suda BiH, iz 2016. godine.

U Prijedlogu UPFBiH nisu mijenjane odredbe koje se tiču prava radnika.

U odnosu na postojeći Zakon, Prijedlogom se uvodi predstečajni postupak, koji ima za cilj financijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata. Dalje se decidno navode lica koja su dužna pokrenuti stečajni postupak, a proširen je i krug osoba koje imaju pravo pokrenuti predstačajni i stečajni postupak, prenosi Faktor.

Preciziran je rok u kojem se mora pokrenuti stečajni postupak ukoliko su ispunjeni svi zakonski uvijeti, a definiran je i maksimalni rok za okončanje stečajnog postupka, kao i uvođenje sankcija zbog propuštanja rokova. Skraćeni su rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku, npr. rokovi za prodaju i unovčavanje imovine na način da se uvodi obaveza primjene odredbe Zakona o izvršnom postupku FBiH.

Također je ograničen broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik na dva, a u složenim slučajevima na četiri predmeta te povećan stupanj kontrole rada stečajnog upravnika na način da se uvodi obaveza podnošenja mjesečnog izvještaja stečajnom sudcu i odboru povjeritelja.

Definirana je odgovornost svih sudionika u stečajnom postupku za štetu koju prouzrokuju svojim nesavjesnim radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje, a utvrđene su i sankcije za sudionike stečajnog postupka ukoliko kasne u provedbi potrebnih radnji, jer je u praksi kao slabost stečajnog postupka uočena njegova dužina trajanja, koja sa jedne strane povećava troškove, a s druge odugovlači namirenje povjeritelja.

Te i druge promjene u stečajnom zakonu omogućit će uspješno provođenje stečajnog postupka te brzo i kvalitetno namirenje povjeritelja. To će omogućiti privrednim društvima sa financijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje financijske obaveze i otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život.

Usvajanje zakona u predloženom obliku omogućilo bi očuvanje radnih mjesta imajući u vidu da bi veliki broj firmi koje se došle u krizu zbog posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 imale mogućnost restruktuiranja u predstečajnom postupku.

- Na kraju je bitno napomenuti da je, imajući u vidu da se dostavljenim prijedlogom uvode bitne novine koje imaju za cilj pojednostavljenje stečajnog postupka i rješavanje brojnih problema uočenih u dosadašnjim stečajnim postupcima, donošenje ovog zakona u interesu cjelokupne društvene zajednice - stoji u priopćenju UPFBiH.

Zbog svega navedenog, iz UPFBiH očekuju da Federalna vlada što prije usvoji Prijedlog navedenog teksta i uputi ga u parlamentarnu proceduru. / Faktor

Posljednje objavljeno

Iz stoca