Siječanj 17, 2022

Donosimo kapitalne projekte u Federaciji vrijedne čak 14,8 milijardi KM

Od novih kilometara autocesta i brzih cesta, preko regionalno važnih plinovodnih koridora, potpore selu kroz sustave navodnjavanja i podizanja konkurentnosti, pa do potpore zapošljavanju, Program javnih investicija Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine donosi prilično ambiciozan plan infrastrukturne modernizacije većeg entiteta i oporavka gospodarstva. Ukupno 14,8 milijardi maraka vrijednost je svih projekata koji se rade ili će se tek početi raditi u Federaciji do 2023. godine, piše Večernji list BiH.

Tri vrste projekata

Program javnih investicija (PJI) za razdoblje od 2021. do 2023. godine, u koji smo imali uvid, donosi 119 projekata, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 14,8 milijardi KM, od čega se 8,2 milijarde KM odnose na kandidirane, 4,6 milijardi maraka na projekte čija je provedba u tijeku i 1,9 milijardi KM na odobrene projekte. Odobreni projekti, za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade Federacije BiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a među njima su izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, projekt energetske učinkovitosti, hitni projekt vezan za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa, kao i projekt energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini. U nacrt za 2021. - 2023. godinu uključeno je 58 kandidiranih ukupne vrijednosti 8,2 milijarde KM. U 2020. godini kandidirana su i ocijenjena dva nova projekta: modernizacija vodnih usluga u BiH (za teritorij Federacije BiH), koji je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te određivanje vrijednosti nekretnina, čiji je predlagač Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Pritom treba napomenuti kako su kandidirani oni projekti za koje još uvijek nisu osigurani izvori financiranja u trenutku izrade programa javnih investicija.

Iduće godine nastavak

Kada je riječ o onim projektima koji se provode, ukupno 927,23 milijuna konvertibilnih maraka utrošit će se sljedeće godine za njihovu daljnju realizaciju. Radi se o nizu projekata koji su dio Programa javnih investicija za razdoblje 2021. - 2023. godine, a uvidom u dokument odluke Vlade vidljivo je kako će se najveći dio sredstava uložiti u prometne, odnosno transportne projekte - ukupno 743,57 milijuna maraka. Gledajući geografsku raspodjelu, najveći iznos bit će uložen u Zeničko-dobojsku županiju - 298,21, a slijedi Hercegovačko-neretvanska s planiranih 287,05 milijuna maraka u sljedećoj godini za projekte u provedbi te Sarajevska sa 162,75 milijuna maraka. Među projektima koji će se nastaviti provoditi nalaze se poddionice autoceste, a među njima i izgradnja autoceste na koridoru Vc, poddionica Počitelj - Zvirovići, dionica Mostar jug - Zvirovići i poddionica Kvanj - Buna, kao i dionica Tarčin - Ivan. U tijeku je provedba i niza projekata poput programa podrške zapošljavanju u Federaciji, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Federaciji, kao i projekata registracije nekretnina. Od energetskih projekata posebno je važna studija izvodljivosti za regionalni plinovod “Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske”, kao i ulaganje u projekt crpne hidroelektrane Vrilo kod Tomislavgrada. Svrha donošenja Programa javnih investicija Federacije je da posluži Vladi Federacije BiH kao osnova za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, s dugoročnim ciljem povezivanja PJI Federacije s procesom strateškoga planiranja i proračunskoga planiranja. Projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru nadležnosti Vlade Federacije BiH planiranjem kroz proces izrade dokumenta okvirnoga proračuna te mobiliziranjem i korištenjem sredstava za njihovo realiziranje. Istodobno, treba navesti kako županije, u skladu s uredbom, imaju obvezu donositi svoje programe javnih investicija u koje su uključeni projekti gradova i općina. Pritom, vlada županije, na prijedlog nadležnoga županijskog tijela, koje odredi vlada županije, donosi program javnih investicija. 

 

Posljednje objavljeno

Iz stoca