Kolovoz 12, 2022

Vlada FBiH usvojila Program ekonomske stabilizacije FBiH 2020. - 2021.

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je danas u Sarajevu kako je Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije 2020. - 2021.

- Program je sastavljen od kombinacije različitih mjera koje je neophodno provesti kako bi došlo do željenog ekonomskog oporavka, odnosno da bismo se vratili na razinu ekonomskog rasta od prije pandemije, te da bi bili stvoreni neophodni preduvjeti za održiv i ubrzan ekonomski rast. Ovaj dokument, između ostalog, predviđa i daljnje jačanje danas uspostavljenog Garantnog fonda - rekao je Novalić.

Precizirao je kako će po procjenama stranih i domaćih institucija pad BDP-a u Federaciji, pa i u BiH, iznositi između 3,2 i pet posto.

- Kada u razmatranje uzmemo projektirani rast realnog BDP-a za ovu godinu, od prije ovih događaja, koji se trebao kretati na razini od oko 2,8 posto, onda govorimo o padu ekonomske aktivnosti od šest pa do nekih 7,8 posto - dodao je Novalić.

Naveo je kako je za potrebe tog dokumenta napravljeno mnogo simulacija, a kao osnov je korištena simulacija BDP-a prema rashodovnom principu, za koji smatraju da je optimalan u danom slučaju.

- Mi smo sebi zadali ključne ciljeve koje želimo postići kroz niz mjera i to: očuvati radna mjesta kroz stabilizaciju i stimuliranje ekonomskog oporavka, održati fiskalnu stabilnosti što podrazumijeva mirovine, invalidnine i druge proračunske transfere, podržati izvoz, reformirati javna poduzeća, održati makroekonomsku stabilnost, jačati zdravstveni sektor, sustav socijalne zaštite i zaštitu od gubitka posla, te ubrzati provedbu javnih investicija - naglasio je Novalić.

Rekao je da su kroz Program definirane mjere iz sfere fiskalne politike, aktivne mjere zapošljavanja, kao i mjere u okviru financijskog sektora, među kojima je uspostava i jačanje Garantnog fonda.

Novalić je dodao kako će kreditna sredstva iz tog fonda kroz odgovarajuće programe gospodarskim subjektima omugućiti financiranje tekuće likvidnosti, nabavku neophodnih obrtnih sredstava, dovršavanje već započetih investicija, te pokretanje investicija manjeg obima.

- Garantni fond Vlada uspostavlja pri Razvojnoj banci koja će, u ime i za račun Federacije, davati jamstva prema komercijalnim bankama, za sve tvrtke u ciljanim sektorima, a posebno one čije su djelatnosti okarakterizirane kao strateški sektori razvoja. Za početak ćemo osigurati 100 milijuna KM svojih sredstava, što će predstavljati garantni potencijal od 500 milijuna KM. To bi trebalo ohrabriti banke da pojačaju kreditiranje gospodarstva s kreditnim potencijalom od jedne milijarde KM - kazao je Novalić.

Također, naveo je kako četvrti set mjera ima za cilj unaprjeđenje poslovnog ambijenta, povećanje stupnja konkurentnosti gospodarstva i povećanje otpornosti ekonomije, a peti ubrzanu aktivaciju javnih investicija. Novalić smatra da će kombinacija javne potrošnje, javnih investicija koje treba pratiti privatna potrošnja, omogućiti povratak na razinu rasta ekonomije od prije proglašenja pandemije.

- Situacija i nije tako pesimistična jer svaka kriza ujedno predstavlja i šansu, tako da ovo razdoblje možemo iskoristiti da uradimo neke stvari koje će nam osigurati dugoročnu stabilnost i željeni ekonomski rast. Globalni lanci opskrbe su poremećeni. Mnoge tvrtke iz razvijenih zemalja upravo će tražiti alternativne lance opskrbe i tu je velika šansa zapadnog Balkana, a samim tim i naše zemlje - tvrdi Novalić.

Po njegovim riječima, ukoliko sve predloženo bude sinkronizirano provođeno očekuje se da bi za 15 do 18 mjeseci mogli vratiti na razinu ekonomskog rasta od prije proglašenja pandemije, odnosno razinu iz veljače ove godine, piše Večernji list BiH.

Posljednje objavljeno

Iz stoca