Siječanj 21, 2022

Granična policija BiH zapošljava 1.300 policajaca

Granična policija Bosne i Hercegovine planira u narednih nekoliko godina, sukcesivno, zaposliti dodatnih 1.300 službenika, za čije plaće će trebati osigurati 44 milijuna KM godišnje, saznaje portal CAPITAL.

Novim zapošljavanjem, broj službenika u Graničnoj policiji BiH premašit će 5.000. Prema novoj sistematizaciji koju je pripremila Granična policija od 1.300 novih radnih mjesta, najviše ljudi, njih 937 bilo bi zaposleno u nadzoru državne granice.

Posla će biti i u specijaliziranim jedinicama za podršku i kontrolu gdje je planirano zapošljavanje 115 policajaca, dok će 74 policijska službenika biti angažirana na poslovima graničnih provjera na aerodromima. Procjena je da bi godišnji troškovi za dodatni broj ljudi iznosili 44 milijuna maraka.

Međutim, u Graničnoj policiji BiH, obrazlažući svoje namjere kažu kako je u planu da se svake godine zaposli 300 novih ljudi, što znači da će i troškovi proporcionalno rasti.

“Pretpostavka je da će se na godišnjem nivou kad se usvoji predmetna sistematizacija broj prijema novih ljudi povećati za 300, što bi značilo da bi troškovi za bruto plaće i naknade iznosili 591.525,5 KM na mjesečnom nivou, a na godišnjem 7.098.306 KM”, navodi se u obrazloženju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Državne granične službe.

Prema zvaničnim podacima Granična policija BiH trenutno ima 3.730 policajaca, a smatraju da ih treba biti više od 5.000, što je, kako tvrde, optimalan broj ljudi sa kojim se efikasno može štititi državna granica.

Jedan granični policajac na 8,7 km

Uzimajući u obzir da je dužina državne granice 1604,9 kilometara to bi značilo da bi u jednoj smjeni jedan policijski službenik u nadzoru granice pokrivao prosječno 8,7 kilometara granične linije i graničnog pojasa. Trenutno jedan policajac pokriva oko 20 kvadratnih kilometara.

Podsjećamo, nedostatke u ljudstvu trenutno kroz ispomoć nadoknađuju policajci iz policijskih agencija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, ali i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Promet osoba u posljednjih pet godina se povećao za 25%, na međunarodnim aerodromima za skoro 70%, dok je broj vozila koji prelazi granicu veći za 40%.

Također u porastu je broj evidentiranih krivičnih djela u vezi sa prelaskom državne granice, a posebno je izraženo povećanje krivičnih djela falsificiranja isprava i krijumčarenja ljudi.

“Cilj donošenja Pravilnika je uspostavljanje i optimalizacija organizacijske strukture koja osigurava pretpostavke za efikasno i blagovremeno reagiranje na sigurnosne i druge promjene u okruženju”, navode u Graničnoj policiji BiH.

Posljednje objavljeno

Iz stoca