Listopad 15, 2021

Gdje su se i koliko plaćali najskuplji stanovi i kuće u Federaciji

Ukupan broj registriranih kupoprodajnih ugovora, prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koji se odnosi na stanove i stanove u kući je 2.956, a u tim ugovorima nalazi se 2.911 nekretnina klasificiranih kao stan i 52 nekretnine klasificirane kao stan u kući.

Najskuplji stan u Federaciji BiH prometovan u 2019. godini je na području općine Centar Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 750.000 KM. Najveći obim prometa stanova u 2019. godini registriran je u Novom Sarajevu, Centru Sarajevo, Tuzli, Zenici i Mostaru. Najviše cijene stanova u Federaciji BiH su na području općina Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo.
Prema Izvještaju o stanju tržišta nekretnina u FBIH u 2019. godini najviše se prometuju stanovi između 40 i 70 m2 , a najmanje stanovi preko 100 m2. Ukupan broj registriranih kupoprodajnih ugovora, prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koji se odnosi na stanove i stanove u kući je 2.956, a u tim ugovorima nalazi se 2.911 nekretnina klasificiranih kao stan i 52 nekretnine klasificirane kao stan u kući. Analize za stanove u kući nisu rađene zbog malog broja transakcija.

U skladu s raspoloživim podacima prosječna cijena stana u Federaciji BiH iznosi 1600 KM/m2 . Ukupan broj registriranih kupoprodajnih ugovora, koji se odnosi na stambene objekte je 1.673, a u tim ugovorima nalazi se 1.681 nekretnina klasificiranih kao stambeni objekti. Prema spomenutom izvještaju cijena najskuplje kuće sa okućnicom u Federaciji BiH tijekom 2019. godine iznosila je 1.212.614,60 KM na području Općine Neum, korisne površine 145 m2 i 560 m2 ukupne površine zemljišta sa objektom. 

Posljednje objavljeno

Iz stoca