Listopad 28, 2021

Vlade FBiH: Ušteda 18,5 milijuna KM na plaćama i naknadama, ali se povećava i broj zaposlenih

Pojedini mediji danas prenose tekst koji naslovom optužuje Vladu Federacije BiH da u ovo nesretno vrijeme pandemije novog koronavirusa planira zaposliti 870 osoba.

Da se radi o neistini, navedeno je u istom tekstu u kojem autori pišu da su ušteđena sredstva planirana za plaće i naknade za nova zapošljavanja u iznosu od 18,5 milijuna.

Kako se navodi u reakciji iz kabineta premijera FBiH, u istom tekstu je čak navedeno da su zaustavljeni svi natječaji za nova zapošljavanja, što također demantira nova zapošljavanja.

-Stoga, zaista ne vidimo vezu između optužujućeg naslova i onoga što se navodi u tekstu pod tim naslovom. Pomenuta sredstva samo su dio ušteda koje su napravljene u Rebalansu proračuna FBiH za 2020. godinu, a sve s ciljem osiguravanja novca za umanjenje negativnih ekonomskih posljedica. A što se tiče povećanja zaposlenih u ovoj godini je planirano preuzimanje zaposlenih Federalnog zavoda PIO/MIO, njih 815, zatim 40 osoba u FUP, 6 novozaposlenih u Uredu za reviziju i tri u Federalnoj upravi za geodetsko-imovinske poslove. Istovremeno za dvoje je smanjen broj zaposlenih u Parlamentu Federacije BiH, ističu iz premijerovog kabineta.

Posljednje objavljeno

Iz stoca