Kolovoz 11, 2022

SIP BiH bez novca, hoće li biti izbora 2020.?

Razmatrajući Informaciju o provođenju pripremnih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, članovi Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) BiH u četrvrtak su bili jednoglasni u zahtjevu da im se osigura potrebna financijska sredstva za navedene aktivnosti.

Kako je pojašnjeno, financijski problemi s kojima se suočavaju u realizaciji pripremnih aktivnosti za održavanje Lokalnih izbora uzrokovani su činjenicom da još uvijek nije usvojen proračun institucija BiH za 2020. godinu, u kojem su predviđena ta sredstva.

Predsjednica SIP-a BiH Vanja Bjelica-Prutina je napomenula da svaki dan održavaju sjednice Kolegija i pokušavaju iznaći moguća rješenja za provođenje aktivnosti, no one su ograničena, neke zbog epidemiološke situacije, neke zbog neosiguravanja potrebnih sredstava za provođenje izbora, a neke su iz oba ta razloga.

Samostalne aktivnosti odrađene

“Jedan od problema je i nemogućnost angažiranja dodatnog osoblja koje SIP BiH angažirae pred svake izbore“, dodala je Bjelica-Prutina navodeći da je kao drugi problem i nemogućnost pokretanja postupaka javnih nabavki.

“Za Lokalne izbore 2016. godine, sredstva za provođenje izbora su osigurana u prosincu 2015. godine. Za prošle Opće izbore 2018. godine, proračunt je usvojen u siječnju te godine i onda je SIP BiH bio u mogućnosti pravodobno krenuti u sve postupke javnih nabavki“, podsjetila je predsjednica SIP-a BiH navodeći da je jedan od problema i onaj koji se tiče obustave poštanskog prometa. Prma riječima Bjelica-Prutine, aktivnosti koje SIP BiH može samostalno realizirati nisu upitne, ali su problem one čija provedba traži ili suradnju ili preporuke nadležnih tijela. Članica SIP-a BiH Irena Hadžiabdić je navela da problem neusvajanog proračuna institucija BiH za ovu godinu, zbog kojeg su onemogući vršiti svoje zakonske ovlasti, SIP BiH nije SIP dočekao nespremnim.

“Pravodobno su izvršene aktivnosti koje se može uraditi bez proračuna. Obraćali smo se pismeno nadležnim institucijama, nismo vidjeli ni sluha ni interes za probleme organizacije izbora kod nadležnih institucija“, ocijenila je ona te predložila da se, tek po osiguranju sredstava, provede sve izborne aktivnosti, sukladno zakonskim rokovima za provedbu izbora koji se svode na period od 150 dana.

Izbori nisu samo pitanje SIP-a BiH

Član SIP-a BiH Vlado Rogić je ukazao da su članovi tog tijela ozbiljno shvatili da moraju sve učiniti da se izbore raspiše i da oni budu održani, a hoće li i biti održani ovisi, kako je istaknuo, i o usvajanju proračuna, a prije svega o epidemiološkoj situaciji.

Kakoje, pak, istaknuo, član SIP-a Ahmet Šantić, Lokalni izbori nisu samo izbori SIP-a BiH budući su, prema eksplicitnoj obvezi sadržanoj u Izbornom zakonu BiH, sve institucije BiH dužne pomoći SIP i sva tijela za provođenje izbora, uključujući i DKP-e BiH. I on je konstatirao da je, do sada, izostala povratna komunikacija od nadležnih institucija, naročito u smislu pravodobnog osiguravanja sredstava za provedbu izbora.

Prijedlog člana SIP-a BiH Stjepan Mikić bio je da se, budući da za provedbu izbora nedostaju financijska sredstva, a čekajući usvajanje proračuna BiH za ovu godinu, urgentnim aktom obrate Vijeću ministara BiH, tj. Ministarstvu financija BiH, da se iz proračunske pričuve SIP-u BiH dostavi potrebna sredstva koja bi se, kada proračun bude usvojen, iz sredstava namijenjenih SIP-u, vratilo u pričuvu. On drži da je to jedini način da se SIP-u omogući da svoje poslove vodi sukladno Izbornom zakonu i planiranim rokovima.

Koliko smo neovisni?

Član SIP-a BiH Suad Arnautović upitao je jesu li oni zaista neovisno tijelo onako kako je propisano u Izbornom zakonu BiH.

“Ova je diskusija pokazala da je ta neovisnost vrlo upitna, ako se ovisi o sredstvima koja vam po zakonu nisu na raspolaganju u vremenu i u odobrenom iznosu kako je propisano zakonom“, obrazložio je svoj stav Arnautović te upitao uskraćuje li se uskraćivenjem sredstava za osiguranje vršenja ovlasti SIP-a BiH iz Izbornog zakona, zapravo, ii biračko pravo biračima. Na koncu je član SI-a Jovan Kalaba predložio što hitniji sastanak s predstavnicima Ministarstva financija BiH i, po mogućnosti, s predsjedateljem Vijeća ministara BiH u cilju prevazilaženja navednih problema.

Posljednje objavljeno

Iz stoca