Listopad 01, 2022

Zastupnici ostali bez naknade za odvojen život, stan i paušal - 1000 KM mjesečno

Zastupnicima u Parlamentu FBiH smanjeni su mjesečni paušali i naknade za 1.000 KM.

Administrativna komisija Zastupničkog doma Parlamenta FBiH je na sjednici usvojila odluku o smanjenju iznosa paušala sa 600 na jednu marku mjesečno te naknade za odvojeni život sa 300 na jednu marku.

Također, Administrativna komisija je donijela je i novu odluku o utvrđivanju naknade za odvojeni život za zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja, čime je smanjena i ova naknada.

Sveukupno su za zastupnike ovog doma paušali i naknade mjesečno smanjeni za oko 1.000 KM.

Posljednje objavljeno

Iz stoca