Listopad 16, 2021

Federacija BiH proglasila stanje nesreće zbog koronavirusa!

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje nesreće zbog pojave koronavirusa na području entiteta Federacija BiH. Ovaj zaključak usvojen je danas na proširenoj sjednici.

S obzirom da u pravnom smislu u BiH nema opcije proglašenja izvanrednog stanja, pandan toj odluci je stanje nesreće. A što to znači u praksi?

Time se daje pravni osnov za djelovanje o svim ključnim pitanjima po skraćenim procedurama. To podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva i svega ostalog. Jedan od zaključaka je i taj da će se od Vijeća ministara tražiti pokretanje procedure izmjene članka zakona o javnim nabavama – piše Klix.ba.

Federalna vlada je usvojila Informaciju o pojavi novog koronavirusa u FBiH te mjerama i aktivnostima koje su poduzele mjerodavne institucije vlasti u FBiH, kao i sektor zdravstva u FBiH. Zadužene su sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni stožer u FBiH, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i županijske uprave za inspekcijske poslove, zdravstvene ustanove da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa na teritoriju FBiH.

Također, Vlada FBiH zadužila je vlade županija da u izvršavanje naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna županijska ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području županije, posebno policijske službenike županijskih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju te postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo kažnjivo Kaznenim zakonom FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je osigurati u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantene i drugo. Vlade Federacije BiH obratit će se Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu članka 10. Zakona o javnim nabavama BiH kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa.

Federalna vlada tražit će od Vijeća ministara BiH provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španjolske, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su bh. državljani ili strani državljani – propiše kretanje na razdoblje od 14 dana – samoizolacija.

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove će putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontinuiranu suradnju s mjerodavnim tijelima bh. entiteta RS i Brčko distrikta BiH u cilju osiguranja jednakog postupanja o nastaloj situaciji na području cijele BiH.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH. Izvršna vlast u FBiH će u Proračunu FBiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, a u cilju adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

Izdane su i preporuke poslodavcima i radnicima u cilju sprečavanja bolesti izazvane koronavirusom. Poslodavcima je preporučeno provođenje posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Također, preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi tako i inozemstvu. U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

Poslodavci su obvezni da u skladu s propisima osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj sudionika, odnosno da u slučaju neodgodivih sastanaka oni budu organizirani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između sudionika sastanka (jedan-dva metra).

Vlada FBiH zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehnička sredstva i to po potrebi u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Primljena je k znanju Informaciju o stanju robe u Federalnog direkciji robnih rezervi, a u slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu – piše Klix.ba.

Posljednje objavljeno

Iz stoca