Jedini u FBiH: Treće, četvrto i peto novorođenče ima pravo na naknadu sve dok se školuje

Bosansko-podrinjska županija jedina je u kojem treće, četvrto i peto novorođeno dijete u obitelji ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu dok ne navrši određeni broj godina.

Prema riječima Edina Krakonje, v. d. direktora Centra za socijalni rad Goražde, pravo na ovu naknadu trenutno ostvaruje 402 djece.

- Mjesečna naknada iznosi 239,50 KM za treće dijete, a ukoliko se u obitelji rodi četvrto i peto, onda i ta djeca imaju pravo na naknadu u istom iznosu. To je pronatalitetna mjera koju smo uveli 2006. godine, kako bi se povećao natalitet – pojasnio je Krakonja.

Prema njegovim riječima, prije donošenja ove mjere u BPŽ je u jednom periodu bio puno veći broj smrtnih slučajeva od broja novorođene djece.

- Zbog toga je donesena ova zakonska odredba. To je imalo efekta i povećan je broj djece koja se rađaju na ovom području – kazao je.

Da bi dijete ostvarilo pravo na mjesečnu naknadu, mora biti ispunjeno nekoliko uvjeta.

- Jedan roditelj podnosi zahtjev i naknada se priznaje na njegovo ime. Uvjet je da on u trenutku podnošenja zahtjeva mora imati prebivalište u BPŽ minimalno pet godina, te dijete mora imati status novorođenog djeteta – naglasio je Krakonja.

Ističe da kod djeteta koje ostvaruje to pravo, ono kao obavezno traje do njegove 15 godine života.

- Ono može trajati i duže, sve dok se dijete nalazi na redovnom školovanju, a najkasnije do 27. godine života – dodao je.

Iako se naša država već godinama suočava sa problemom pada nataliteta, druge županije u Federaciji BiH ovakvu mjeru socijalne zaštite nisu uveli. Postoje neke "olakšice" i jednokratne pomoći kod rođenja djeteta, ali roditelji i djeca moraju ispunjavati određene uvjete kako bi na njih ostvarili pravo, a mnoge od njih nisu dugoročnog karaktera.

Prema riječima Valentina Matoševića, direktora Centra za socijalni rad Travnik, kod njih, kao i u drugim županijama, postoje naknade za porodiljski dodatak.

- On je u iznosu od 50 posto od prosječne neto plaće u posljednjih šest mjeseci. Postoji pravo na dječji dodatak, ali pravo iz tog dijela socijalne zaštite ne uživaju baš sva djeca, nego samo određene kategorije. Osim toga, postoji i pravo naknade za porodilje koje nisu u stalnom radnom odnosu, ali bi te osobe prvenstveno trebale ostvariti pravo na dječji doplatak, pa tek onda pravo na jednokratnu novčanu pomoć, koja se daje naprimjer kroz opremu za novorođenče – kazao je Matošević, objasnivši kako ovo posljednje nije stalno pravo, već se odnosi na određeni jednokratni iznos, ali i po određenim uvjetima.

Posljednje objavljeno

Iz stoca