Evo kome biro može pomoći da ode u mirovinu

Nije mali broj radnika koji nakon što im tvrtke odu u stečaj završe na biroima za zapošljavanje jer niti imaju dovoljno godina da bi se umirovili, niti se zbog starosti mogu zaposliti. U jednom od zavoda za zapošljavanje smo upitali pod kojim uvjetima osoba sa evidencije nezaposlenih, može zatražiti od biroa da mu uplati staž kako bi se mogao umiroviti, piše Faktor.

-Zakonom o posredovanju u zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba FBiH, propisano je da se mirovinsko i invalidsko osiguranje osigurava nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine mirovinskog staža do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, u skladu sa propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju – kazali su u Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Županije Sarajevo.

Podsjećamo, pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Odnosno, najmanje 20 godina mirovinskog staža, ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Nezaposlenoj osobi, kojoj nedostaju do tri godine mirovinskog staža do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu , staž uplaćuje služba za zapošljavanje.

-Takva nezaposlena osoba podnosi zahtjev općinskom birou kod kojeg je prijavljena, sa potrebnom dokumentacijom koju čini radna knjižica i ovjerena fotokopija radne knjižice. Zatim, uvjerenje biroa da je na evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o stažu sa uvećanim trajanjem, uvjerenje Ministarstva obrane o učešću u oružanim snagama. Ovjerena kopija osobne iskaznice, kao i CIPS-ove prijave prebivališta ne starija od 6 mjeseci – rečeno je u Službi za zapošljavanje ŽS.

Dodaju kako je neophodno podnijeti i uvjerenje izdato od Fonda za mirovinsko invalidsko osiguranje Republike Srpske, kako bi se vidjelo da li je nezaposlena osoba registrirana u matičnoj evidenciji kod tog nositelja osiguranja.

Potrebna je i pisana suglasnost (izjava ovjerena u općini) podnositelja zahtjeva za uračunavanje posebnog staža (samo ukoliko je osiguranik bio sudionik oružanih snaga.

Pročitajte još

Posljednje objavljeno

Iz stoca