Počinje distribucija premije osiguranja u HNŽ za 2020. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije u ponedjeljak, 16.12.2019.godine, započinje redovitu distribuciju premije osiguranja za 2020.godinu.

Razdoblje predviđeno za redovitu distribuciju Premija osiguranja je od 16.12.2019.godine do 01.03.2020.godine.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja kao zamjene za participaciju.

Od 01.03.2020. godine, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

S početkom izdavanja elektroničkih zdravstvenih iskaznica (01.04.2019. godine) Zavod je prestao s aktivnostima lijepljenja markica u zdravstvene iskaznice/legitimacije osiguranika. Drugim riječima, umjesto markica u zdravstvenim iskaznicama/legitimacijama, premije osiguranja za 2020. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Uplata premije osiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav.

U cilju povećanja zadovoljstva osiguranika i lakšeg evidentiranja premija osiguranja za 2020. Zavod je osigurao dodatnu pogodnost za svoje osiguranike. Riječ je o mogućnosti slanja Zahtjeva za evidentiranje premije uz dokaz o izvršenoj uplati, putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba)  ili koristeći link https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/. 

Osiguranici koji budu koristili pogodnost slanja dokaza o uplati putem web stranice Zavoda neće morati dolaziti u područne urede ZZO – a radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentiranje u informacijski sustav najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail. 

Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba (u dva primjerka) za koje uplaćuju premiju osiguranja.

Posljednje objavljeno

Iz stoca