SIPA raspisala javni oglas za prijem novih policajaca

Povjerenstvo za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke  kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) raspisalo je javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke  kadeta za čin policajac u SIPA-i.

Kako je navedeno u oglasu, primit će se jedan policajac u Odjelu za zaštitu svjedoka, u istoimenom odsjeku, dok će u Sektoru za operativnu podršku biti primljeno sedam policajaca, prenosi Faktor.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- državljanstvo Bosne i Hercegovine;
- životna dob između 18 i 35 godina života;
- najmanje IV stupanj školske spreme;
- zdravstvena i psihofizička sposobnost za rad na poslovima policijskog službenika;
- da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije;
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa u skladu s kaznenim zakonodavstvom;
- da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od strane tog tribunala.

Od posebnih uvjeta potrebno je:
- poznavanje stranog jezika (provjerava se putem testa iz člana 11. Odluke o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke  kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu);
- poznavanje rada na računalu;
- položen vozački ispit B kategorije.

Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom tisku, naveli su u SIPA-i.

Posljednje objavljeno

Iz stoca