Vlada HNŽ izdvojila za ceste Stoca, Mostara i Konjica pola milijuna KM

Na današnjoj, 110. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je nastavila raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u području zdravstva u HNŽ. Priopćeno je da je tijekom rasprave Vlada izrazila žaljenje činjenicom kako sindikat nije prihvatio prijedlog o produljenju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za još jednu godinu. 

''Budući da je u tijeku izrada županijskih financijskih dokumenata za sljedeću godinu, a na današnjoj sjednici već je raspravljano o Prednacrtu Proračuna HNŽ, Vlada je izrazila spremnost da, do izrade Nacrta Proračuna o kojemu će biti raspravljano na sjednici Vlade u utorak 26. studenoga, realno sagleda mogućnosti za određenim povećanjem plaća radnicima u zdravstvu. Iznova je iskazana spremnost Vlade da, sukladno mogućnostima, podupre rad zdravstvenih institucija i njihovih djelatnika, što je potvrđeno značajnim povećanjem izdvajanja za zdravstvo i redovitim ispunjavanjem obveze koju je Vlada preuzela sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti medicine i stomatologije na području HNŽ'', navodi Vlada HNŽ-a u priopćenju. Inače, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je razmatrala Prednacrt Proračuna i Prednacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2020. godinu.

Domovima zdravlja pola milijuna

Također, Vlada je donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ, odnosno rebalansu proračuna, te zatražila od izvanproračunskih korisnika da pokrenu postupak izrade rebalansa njihovih financijskih planova. Nastavljajući ispunjavanje preuzete obveze sukladno Kolektivnom ugovoru o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti medicine i stomatologije na području HNŽ, Vlada je usvojila Odluku kojom s još 500.000 KM podupire rad domova zdravlja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Vlada je usvojila i Program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti. Provedbom tog Programa unaprijedit će se sustav zdravstvene zaštite radi prevencije nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja prema preporučenim standardima Europske unije, što će u konačnici dovesti do značajnog smanjenja smrtnosti i invaliditeta oboljelih od tih bolesti.

Stanje sigurnosti

Vlada je razmotrila Informaciju o stanju sigurnosti na području HNŽ za razdoblje od siječnja do rujna 2019. godine u kojoj je istaknuto kako je, unatoč nepopunjenosti rukovodećih pozicija i manjku policijskih službenika, ono na zadovoljavajućoj razini. ''Svi usporedni pokazatelji jasno govore o smanjenom broju prekršajnih i kaznenih djela. Ukazano je kako migrantska kriza nije zaobišla ni našu Županiju što iziskuje dodatne napore MUP-a koji se uspješno nose i s tim izazovom'', navela je Vlada. Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama HNŽ, kojim se,  u cilju efikasnijeg i jednostavnijeg provođenja postupka dodjele koncesije po samoinicijativnoj ponudi, razdvaja rok podnošenja zahtjeva za preispitivanje odluke o dodjeli koncesije u postupku po samoinicijativnoj ponudi od postupka javnog poziva za dodjelu koncesije odnosno nadmetanja po pozivu.

Povećan broj poduzeća

Vlada je razmotrila i Informaciju o stanju poduzetništva i obrta na području HNŽ u 2018. godini u kojoj stoji kako je povećan broj novoregistriranih poduzeća i obrta. Također, evidentiran je rast industrijske proizvodnje, povećanje izvoza, a prosječna plaća je viša u odnosu na prethodnu godinu. Istaknuto je kako se stupanj zaposlenosti nije bitno promijenio u odnosu na 2017. godinu. Prema izračunu indeksa razvijenosti u 2018. godini HNŽ se nalazi na drugom mjestu u FBiH. Raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkurentnosti i dalje sprečavaju značajniji ekonomski rast gospodarstva HNŽ.

Novac za 399 studenata

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je, nakon provedenog postupka javnog poziva, usvojila odluku o izdvajanju sredstava za plaćanje naknada kod upisa u obrazovne ustanove. Istaknuto je kako je Vlada prvi put osigurala sredstva kojima je poduprla 399 studenata – djece branitelja i tako im olakšala plaćanje upisnina na fakultetima. Navedeno je i kako je ciljem zaštite i unapređenja ribarstva, s naglaskom na uređenje ribarskih staza, zaštitu ribljih mrjestilišta, uređenje ribolovnih revira, natkrivenih mjesta za odmor ribolovaca i promocije sportskog ribolova, Vlada, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška namjenskih sredstva za zaštitu i unapređenje ribarstva.

Za ceste pola milijuna

U cilju dalje promocije turističkih potencijala HNŽ, Vlada je, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, donijela odluku o izdvajanju 250.000 KM za tu namjenu.  Uz ostalo, istaknuto je kako su za potporu organiziranju Zimskog grada u Mostaru Vlada i Turistička zajednica izdvojili 60.000 KM. Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je za potporu jedinicama lokalne samouprave, odnosno provedbu lokalnih projekata cestovne infrastrukture na području Mostara, Stoca i Konjica, izdvojila 500.000 KM, navela je Vlada.

Pročitajte još

Posljednje objavljeno

Iz stoca