Institucije BiH napustilo 78 državnih službenika

Od 1. siječnja do 31. listopada ove godine Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (ADSBiH) objavila je 69 javnih oglasa za 114 pozicija.

Kako je za Faktor rečeno u Agenciji, u tom razdoblju 111 državnih službenika zasnovalo je radni odnos.

– Za isto razdoblje 78 državnih službenika je napustilo državnu službu i to najviše po osnovi dobrovoljnog istupanja – rečeno je u Agenciji.

Ured za reviziju Institucija BiH, u nedavno objavljenom Godišnjem revizorskom izvješću o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, naveo je da se, prema Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonu o radu u institucijama BiH i podzakonskim aktima, zapošljavanje i unaprijeđenje državnih službenika temelji na javnom natječaju i profesionalnoj sposobnosti.

Tako su institucije BiH koje provode postupak zapošljavanja i Agencija za državnu službu BiH dužne isti provesti na zakonit i transparentan način koji će osigurati izbor najuspješnijih kandidata.

Međutim, revizijom procesa zapošljavanja u institucijama BiH uočeni su nedostaci i slabosti koje ukazuju na nezakonitost i netransparentnost u procesu zapošljavanja državnih službenika i zaposlenika.

– Moramo naglasiti kako se određene nepravilnosti ponavljaju i pored preporuka revizije u prethodnim izvješćima. Također, Ured za reviziju je putem pojedinačnih izvješća skrenuo posebnu pažnju na određene nepravilnosti koje se javljaju u praksi u procesu zapošljavanja i reguliranja radno-pravnog statusa zaposlenih – navedeno je, između ostalog u Izvješću.

Posljednje objavljeno

Iz stoca