TV kuće u BiH imaju tek 3 posto obrazovnog programa, a radiostanice još i manje

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Analizu dječijih i obrazovnih programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programa prilagođenih osobama sa invaliditetom u audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini.

Analiza je pokazala da su dječiji, obrazovni, programi namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno malo zastupljeni, piše Klix.ba.

Analizom koja je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od korisnika dozvola utvrđeno je sljedeće:

- Dječiji program na televizijskim stanicama čini prosječno 7% emitiranog programa

- Više od 40% dječijeg programa čine animirani sadržaji, uglavnom crtani filmovi

- Preko 85% dječijeg programa čine kupljeni/nabavljeni programi

- Samo 14% dječijih programa je vlastita produkcija bh. medijskih kuća

- Na radiju ima svega 1,17% dječijeg programa, uglavnom iz vlastite produkcije

- Obrazovni program čini samo 3% programa emitiranog na TV-u, a 2% na radiju

- Na televiziji su podjednako zastupljeni vlastiti i kupljeni obrazovni programi

- Na radiju je više od 95% obrazovnih programa iz vlastite produkcije

- Program koji se bavi ili je namijenjen manjinama na televiziji čini svega 0,19%, a na radiju 0,06%

- Program koji se bavi ili je namijenjen ranjivim grupama stanovništva na televiziji samo 0,76%, a na radiju 0,37%

- Posebno loša situacija je kada je u pitanju kvantitet i kvalitet programa prilagođenog osobama s invaliditetom.

Agencija će u narednom periodu poduzeti sve potrebne korake i intenzivirati obaveze u pogledu osiguravanja pristupačnosti audiovizualnih medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, te količini i vrsti dječijih i obrazovnih programa i programa koji su namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva priopćeno je iz RAK-a.