Građani BiH na bankama imaju štednju u iznosu od skoro 13 milijardi maraka

I pored niskih kamata na štednju, ukupni depoziti u Bosni i Hercegovini u kolovozu ove godine iznosili su 23,18 milijardi KM, što je za devet posto više nego u istom mjesecu prošle godine i 6,5 posto više u odnosu na prosinac 2018. godine.

Prema podacima Centralne banke BiH, od ukupnih depozita 12,8 milijardi KM ili 55 posto čini štednja stanovništva, dok se 54,9 posto ukupnih depozita na računima nalazi u domaćoj valuti.

Ekonomisti u BiH objašnjavaju da je rast depozita, posebno štednja građana, dobar, te da pokazuje bolje trendove kada je u pitanju bankarski sektor i njegovo poslovanje, ali s druge strane, i  loš pokazatelj, jer govori o manjku investicija i nerazvijenom financijskom tržištu kapitala.

"Štednja je druga kovanica investicije. Stanovništvo štedi zarad budućih investicija. Ako nema investicijskih prilika, biti će veća štednja, i obratno. Porast depozita i s druge strane porast zaduženosti pokazuje da je dio stanovništva novčano suficitaran, ali da nema priliku da blagovremeno investira svoja sredstva", rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Kada je riječ o  kreditima, oni su u BiH tek nešto malo veći od 20 milijardi KM, a u odnosu na isti mjesec (kolovoz) prošle godine, veći su za 4,9 odsto, dok se omjer pohranjenih depozita i datih kredita povećava u korist depozita i iznosi 114,6 posto.

"Rast depozita je normalna situacija ako uzmemo u obzir da je bankarski sektor bio u nekoj vrsti šoka prije 15 godina kada je imao ogroman rast kredita, koje nije mogla financirati domaća štednja. Tek sada nakon nekih 20 godina dolazimo u poziciju da je najveći dio štednje domaća štednja i da se ona investira u domaće gospodarstvo i potrošačke kredite", rekao je Marko Đogo, profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, ističući kako sada bankarski sektor poprima zdrave i normalne načine poslovanja.

Pročitajte još