Pad industrijske proizvodnje u Federaciji BiH

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u kolovozu u odnosu na srpanj ove godine manja je za 6,8 posto, a u odnosu na kolovoz prošle godine manja je za 10,2 posto.

Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statitiku, u kolovozu u odnosu na srpanj 2019. godine, Intermedijarni proizvodi manji su za 10,3 posto, Trajni proizvodi za široku potrošnju za 9,4, Kapitalni proizvodi za 7,1, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 5,7, a Energija je manja za 3,8 posto.

Na godišnjoj razini, u kolovozu 2019. u odnosu na kolovoz prošle godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 8,4 posto. Intermedijarni proizvodi manji su za 14,2 posto, Energija je manja za 10,9 posto, Kapitalni proizvodi manji su za 9,4 i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 6,6 posto.

Prema područjima KD BiH, desezonirana industrijska proizvodnja u kolovozu u odnosu na srpanj 2019. godine porasla je u Proizvodnji i opskrbom električnom energijom i plinom za 2,6 posto. U Vađenju ruda i kamena manja je za 10,4 i u Prerađivačkoj industriji manja je za 7,7 posto.

 

Na godišnjoj razini, u kolovozu 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. godine, industrijska proizvodnja u Vađenju ruda i kamena manja je za 10,8 posto, u Prerađivačkoj industriji za 10,1 i u Proizvodnji i opskrbom električnom energijom i plinom za 9,8 posto, piše Večernji list BiH.