Sudac u BiH mora svakoga dana riješiti jedan predmet kako bi ispunio normu

Nerealno visoke norme koje je Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH postavilo uništavaju pravosuđe, a suce pretvaraju u "sitne prevarante" koji bježe od teških predmeta kako bi mogli odgovoriti sustavu normiranja.

Ovo je stav većine sudaca, koji tvrde da je normiranje pravosuđe dovelo do apsurda u kojem najgori postaju najbolji i napreduju, a oni koji savjesno obavljaju svoj posao postaju loši, jer ne mogu ispuniti normu.

Sa druge strane, u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH kažu da norme jesu visoke i zahtjevne za suce, ali da trenutno situacija u pogledu učinkovitosti rada sudova nameće potrebu za takvim normama koje, kako tvrde, osiguravaju učinkovitost i smanjuju dužinu trajanja sudskih postupaka.

"Suci i tužitelji paze na normu i dobru statistiku koja će im omogućiti profesionalno napredovanje, a ne na složene predmete i rezultat pravosuđa kao sustava. Da bi imali dobru normu, suci i tužitelji se snalaze na razne načine. Uglavnom biraju jednostavne predmete i zbog toga u krivičnom pravosuđu danas imamo 75 posto uvjetnih osuda. Kome je potrebno pravosuđe koje će prestupnike upozoravati da ne čine krivična djela? Norme su pravosuđe dovele do apsurda", rekao je za "Nezavisne" Branko Perić, sudac Suda BiH, dodajući da oni koji svjesno i kvalitetno rade na složenim sudskim slučajevima ne mogu da ostvare normu zahvaljujući "idiotskom normiranju".

On naglašava kako je posebna priča tužiteljski posao, pitajući se kako se normativno može izraziti planiranje istrage, suradnja sa policijskim strukturama ili vještina zastupanja optužnice.

Slično kao i Perić misli i sudac banjalučkog Okružnog suda Milan Blagojević, koji kaže kako bi po normi koju je postavio VSTS otprilike sudac svaki dan trebao saslušati svjedoke i vještake u jednom predmetu, da istog dana pročitati kompletan spis i da na kraju tog istog dana napisati presudu.

"U posljednje četiri godine radio sam na 922 predmeta po žalbi i u 90 posto slučajeva jedino pitanje koje sudac postavi svjedocima i vještacima u prvom stupnju je traže li troškove svog dolaska na sud", priča Blagojević ističući kako su norme nerealno visoke, ali da je problem i što suci zajedničkim snagama neće dići glas protiv toga plašeći se za svoju egzistenciju i posao. Izvor: Pogled.ba