Liječnici u HNŽ-u će dobiti povećane plaće, nema razloga za štrajk

Kroz razgovore zadnja 24 sata postignut je dogovor osnivača SKB-a Mostar da se osiguraju dodatna sredstva i isplata plaća liječnicima sukladno kolektivnom ugovoru.

U SKB Mostar radi oko 350 liječnika, dok ih je u županiji oko 800, a svi oni će dobiti razliku plaće za srpanj, te plaću za kolovoz sukladnu važećem kolektivnom ugovoru.

Kolektivni ugovor kaže kako koeficijent od 1. srpnja treba biti uvećan za 0,3, što je rast plaće od oko 7 posto. S obzirom na broj liječnika, to ne predstavlja neki veliki iznos sredstava, ali i najmanji iznosi su problematični zbog stanja u zdravstvenom sustavu. Vlade koje su osnivači SKB Mostar će se pobrinuti da liječnici dobiju plaće koje im jamči kolektivni ugovor, a povećanje će dobiti i svi ostali. Tako je nestala potreba za najavljenim štrajkom, rekli su sudionici pregovora za Ero.tel.

Poručili su kako bi Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u idućih godinu dana trebao poraditi na rješavanju pitanja reprezentativnosti, što do sada nije učinjeno.

Kada bi vlade gledale pitanje kolektivnog ugovora isključivo sa pravne strane, on bi mogao biti poništen odmah jer sindikat s kojim razgovaramo nije riješio pitanje reprezentativnosti. Zahtjevi koje je taj sindikat postavio prošle godine nisu bili mali i ono što je dogovoreno nije malo povećanje u roku tri godine. Činimo sve kako bi ispunili svoj dio dogovora, ali i sindikat će u budućnosti morati zadovoljiti zakonske uvjete kako bi mogao pregovarati o svim budućim pitanjima, zaključili su sugovornici.

Za očekivati je kako će nakon ispunjenja obveza od strane zdravstvenih ustanova biti povučena odluka o štrajku liječnika u HNŽ-u. Predviđeno je novo povećanje koeficijenta za 0,3 i iduće godine i ostaje vidjeti hoće li institucije reagirati na vrijeme ili će se opet pričati o štrajkovima. I naravno, hoće li sindikat riješiti pitanja koja naglašavaju u institucijama izvršne vlasti.