Najmoćnija putovnica na svijetu je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Putovnica Ujedinjenih Arapskih Emirata omogućuje svom nositelju najveću mobilnost na svijetu, s ovom se putovnicom može putovati u 175 država svijeta bez da se prethodno dobije vizu ili podnese zahtjev za ulazak. Slijede Finska, Luksemburg, Španjolska (168 država), onda Danska, Italija, Njemačka, Nizozemska, Austrija, Portugal, Švicarska, Japan, Južna Koreja, Irska i Sjedinjene Države (167).

Hrvatska je u desetoj skupini sa 160 država u koje se može bez vize i najave, Srbija je u 28. skupini (131 država), Crna Gora 37. skupina (121 država) a Bosna i Hercegovina se nalazi u 40. skupini te se bez vize i najave može putovati u 117 država svijeta. Ovdje cijela lista.