Pogledajte koliko su dobili pojedini gradovi i općine od Vlade RH

Na današnjoj 173. sjednici Vlade Republike Hrvatske  donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu osigurana su na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od skoro 26 milijuna kuna. Točku na Vladi obrazložio je državni tajnik Zvonko Milas.

Republika Hrvatska, u skladu sa svojom ustavnom obvezom, kontinuirano skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini čime se ujedno potvrđuje snažna potpora i odgovorna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, kao susjednoj, prijateljskoj i suverenoj državi – naglasio je gosp. Milas obrazlažući odluku, piše Večernji list BiH.

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019., na koji je pristiglo ukupno 314 prijava, održane su tri sjednice Povjerenstva. Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju i terenskog pregleda programa i projekata koji su ušli u uži izbor, Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata:

– programima i projektima iz područja kulture -6.820.000,00 kn

– programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti -6.290.000,00 kn

– programima i projektima iz područja zdravstva -6.120.000,00 kn

– programima i projektima iz ostalih područja -6.570.000,00 kn

UKUPNO: 25.800.000,00 kn

Kriteriji kojima se Povjerenstvo vodilo prilikom donošenja Zaključka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata su:

– Financiranje većih, strateških i razvojnih projekata koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
– Financiranje programa i projekata koji imaju potencijal za direktno ili indirektno otvaranje radnih mjesta
– Financiranje programa i projekata u partnerstvu s lokalnom zajednicom
– Financiranje programa i projekata koji ostvaruju viši interes i značaj za širu društvenu zajednicu
– Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata.

Donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske pružila bi i ovaj put važnu pomoć i potporu udrugama i ustanovama Hrvata u Bosni i Hercegovini te kroz njih osnažila i ohrabrila hrvatski narod u njegovom nastojanju za ostanak i razvoj te očuvanje nacionalnog identiteta.

Donosimo popis projekata po hercegovačkim gradovima i općinama:

- Modernizacija Odjela za radiologiju Doma zdravlja Mostar - Dom zdravlja Mostar - 500.000,00 kn
- Obnova i  opremanje Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o Mostar-Faza 2 - RTV Herceg-Bosne d.o.o Mostar     450.000,00 kn
- Opremanje interijera Kulturno-duhovnog centra Mostarsko-duvanjske biskupije - Mostarsko-duvanjska biskupija - 400.000,00 kn
- Renoviranje zgrade izdavačke kuće Crkve na kamenu - Crkva na kamenu - 120.000,00 kn
- Dovršetak župnog pastoralnog centra „Sv. Luka“ - Župa Sv. Luke Evanđelista Mostar - 100.000,00 kn
- Povratak Hrvata u povijesni grad Hercega Stjepana Kosače Blagaj - Župa Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna - 100.000,00 kn
- Mostarsko proljeće 2019. – XXI. dani Matice hrvatske Mostar - Matica hrvatska Mostar - 80.000,00 kn
- Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu - Franjevačka knjižnica Mostar - 68.000,00 kn
- Nabavka polica za knjižnicu Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u Mostaru - HKD Napredak Mostar - 60.000,00 kn

UKUPNO MOSTAR - 1.878.000,00 kn

- Dječji park „Neum“ - Općina Neum - 140.000,00 kn

UKUPNO NEUM - 140.000,00 kn

- Sanacija lokalnih cesta u Šuškovom naselju - Općina Čapljina - 450.000,00 kn
- Proširenje Caritasova doma za stare osobe s hospicijem u Čapljini – nastavak projekta - Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan - 250.000,00 kn
- Zamjena inventara u Domu za stare i iznemogle osobe Domanovići - Dom za stare i iznemogle osobe Domanovići - 50.000,00 kn

UKUPNO ČAPLJINA - 750.000,00 kn

- Izgradnja športske dvorane Osnovne škole Bijakovići i dogradnja škole (I. faza) Općina Čitluk - Općina Čitluk - 500.000,00 kn
- Poboljšanje laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Čitluk – renoviranje i opremanje prostorija laboratorija - Dom zdravlja Čitluk- -120.000,00 kn
- 16. Didakovi dani – 2019. - HKUD „Didak“ Župa Gradnići - 50.000,00 kn

UKUPNO ČITLUK - 670.000,00 kn

- Završetak izgradnje Kulturno-edukacijskog centara sa spomen obilježjem - Udruga 3. bojne brigade Rama i branitelja Uzdola Prozor-Rama - 70.000,00 kn
- Revitalizacija neiskorištenih poljoprivrednih potencijala Općine Prozor Rama kao preduvjet održivog opstanka i povratka raseljenih Hrvata - Udruga za regionalni razvitak u Bosni i Hercegovini - 200.000,00 kn

UKUPNO PROZOR-RAMA - 270.000,00 kn

- Nastavak izgradnje stambeno-poslovne zgrade s ciljem demografskog oporavka te razvoja općine Ravno - Općina Ravno - 650.000,00 kn

UKUPNO RAVNO - 650.000,00 kn

- Rekonstrukcija Kulturnog centra Stolac II faza - Općina Stolac - 500.000,00 kn

UKUPNO STOLAC - 500.000,00 kn

- Dovršenje građevinskih radova na Kulturno pastoralnom domu „Sv. Stjepana“ Gorica - Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići - 120.000,00 kn
- Adaptacija i uređenje crkve sv. Mihovila Drinovci - Župa sv. Mihovila Arkanđela Drinovci - 150.000,00 kn

UKUPNO GRUDE - 270.000,00 kn

- Adaptacija objekta – Dom kulture Klobuk - Mjesna zajednica Klobuk - 120.000,00 kn
- Rekonstrukcija Doma Svetog Ante Humac Ljubuški - Franjevački samostan Sv. Ante Humac – Ljubuški - 400.000,00 kn
- Izgradnja sabirno-distributivnog centra - Općina Ljubuški - 500.000,00 kn
- Potpora revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje – Preduvjet za održivi opstanak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini - Poljoprivredna zadruga Teskera p.o. Ljubuški - 500.000,00 kn

UKUPNO LJUBUŠKI - 1.520.000,00 kn

- Građevinsko – zanatski radovi u novoj Osnovnoj školi fra Petar Bakula – Završna faza - Općinsko vijeće općine Posušje - 1.100.000,00 kn

UKUPNO POSUŠJE - 1.100.000,00 kn

- 20. Mediteran Film Festival - Kino video klub Amater- -65.000,00 kn
- Izgradnja Kulturno športskog doma Jare - Grad Široki Brijeg- -500.000,00 kn
- West Herzegowina Fest No.17. - Hrvatska glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj - 40.000,00 kn
- Građevinsko – zanatski radovi prilagodbe  i obnove radnih prostorija - Dom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju “Marija – naša nada” - 75.000,00 kn
- Rekonstrukcija i opremanje prostorija centra za socijalni rad Grad Široki Brijeg - 100.000,00 kn

UKUPNO ŠIROKI BRIJEG - 780.000,00 kn

- Rekonstrukcija Hrvatskog doma „Stjepan Radić“ u Šujici - Općina Tomislavgrad, Općinski Načelnik - 400.000,00 kn
- Izgradnja Dječjeg vrtića-II faza u Tomislavgradu - Općina Tomislavgrad, Općinski Načelnik - 500.000,00 kn
- Osnivanje centra za očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja - „FARMA SMILJANIĆ“ d.o.o. Tomislavgrad - 200.000,00 kn

UKUPNO TOMISLAVGRAD - 1.100.000,00 kn