Prosinac 01, 2021

Peradari iz BiH se pripremaju za izvoz jaja za preradu u EU

Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba izjavio je da će sve kompanije koje budu izrazile interes za izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja, a za koje se utvrdi da ispunjavaju propisane uvijete za izvoz takvih proizvoda u EU, biti uvrštene u spisak objekata iz kojih je dozvoljen izvoz ovih proizvoda u EU.

Trenutno nijedan objekt nije podnio zahtjev za izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja u EU, kazao je Kalaba.

Prema riječima predsjednika Koordinacije peradara/živinara u BiH Edina Jabandžića, promijenjen je koncept pristupa europskom tržištu zbog čega još nijedna firma nije podnijela zahtjev za izvoz prerađevina od jaja.

Nekoliko objekata ranije je podnijelo zahtjev za izvoz jaja na tržište EU. Nismo očekivali da će EU odvojiti posebno dva lota od kojih se jedan odnosi na izvoz jaja, a drugi na izvoz prerađevina od jaja. Praktički smo očekivali da, kada dobijemo dozvolu za izvoz jaja, po automatizmu dobijamo dozvolu i za izvoz prerađevina od jaja. Pošto je EU to razdvojila, naši privredni subjekti koji su zainteresirani sada će podnijeti zahtjev, pojasnio je Jabandžić.

Naglasio je da postoji nekoliko firmi koje objektivno ispunjavaju uslove kao što su “Agreks” i “Bingo”, te drugi veći proizvođači jaja koji će vjerojatno imati interes da prodaju sirovine, odnosno proizvode od jaja.

Bosni i Hercegovini je, kako je poznato, nedavno odobren izvoz jaja za preradu na tržište Europske unije.

Na sjednici Stalnog komiteta za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sekcije za kontrole i uvijete uvoza Europska komisija dala je “zeleno svjetlo” za početak izvoza i te vrste hrane iz BiH u EU.

Govoreći o daljnjim procedurama u ovom procesu direktor Kalaba je naveo da se nakon službenog odobrenja i uvrštavanja Bosne i Hercegovine na spisak država iz kojih je odobren izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja u EU, očekuje objava u Službenom glasniku EU, nakon čega će lista stupiti na snagu.

Poslije toga slijedi proces odobravanja zainteresiranih objekata i nakon odobrenja, spisak odobrenih objekata se šalje u Europsku komisiju u cilju uvrštavanja na listu objekata. Koraci u ovom procesu, prema procedurama EU mogu trajati između 40 i 55 dana, dodao je Kalaba.

Prema njegovim riječima, nakon završnog odobrenja, sav posao vezan za izvoz je na kompanijama i njihovom menadžmentu koji se trebaju probiti na tržište EU i nađu trgovce sa kojima bi realizirali ovaj posao.

Što se tiče odobravanja izvoza konzumnih jaja, pojasnio je Kalaba, potrebno je da Europska komisija odobri državni plan kontrole salmonele u primarnoj peradarskoj proizvodnji. Navedeni plan je na snazi u Bosni i Hercegovini i već je upućen na odobravanje Europskoj komisiji.

Europska komisija je dostavila svoje komentare na postojeći plan i Ured za veterinarstvo BiH u suradnji sa nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH intenzivno radi na uklanjanju svih uočenih nedostataka u cilju potpune implementacije postojećeg plana, kazao je Kalaba.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović ranije je izjavio da je, nakon odobrenja izvoza pilećeg mesa, izvoz jaja još jedan uspjeh za bh. peradarastvo, ali i cijelu prehrambenu industriju.

Izvor: Fena

Posljednje objavljeno

Iz stoca