Za dvije godine BiH napustilo više od 620 liječnika

Liječnici u Bosni i Hercegovini nalaze se u teškom položaju, a zbog lošeg stanja se odlučuju na napuštanje svoje države te pronalazak angažmana u uređenim europskim zemljama.

Potpunu rekonstrukciju zdravstvenog sustava koja je prijeko potrebna u protekle dvije godine nije dočekalo više od 620 liječnika koji su otišli iz BiH.

Točna evidencija liječnika koji su napustili Bosnu i Hercegovinu ne postoji, međutim prema podacima koje je Klix dobio od predsjednika Liječničke komore Federacije BiH Haruna Drljevića, BiH je samo u u 2018. napustilo 267 liječnika.

Godinu ranije taj broj je bio veći jer su našu zemlji napustila 362 liječnika koji dolaze s područja Federacije BiH i njima je od nadležnih županijskih liječničkih komora izdana “etička suglasnost” za odlazak u inozemstvo.

Ovi brojevi bi mogli biti i veći, jer prema Drljevićevim riječima, određeni broj doktora medicine po okončanju fakulteta odmah odlazi iz države, bez da se prijavi u liječničku komoru.

Poseban je problem što iz BiH odlazi najmlađi i najsposobniji kadar, odnosno koji tek završe medicinski fakultet i mladi specijalizanti koji bi za okvirno deset do 15 godina trebali preuzeti zdravstveni sustav.

Analiza predsjednika Liječničke komore FBiH pokazuje i da liječnički kadar čine stariji liječnici s prosjekom od 57,8 godina.

Kao najčešći razlog za odlazak iz BiH liječnici navode prvenstveno niske plaće i loš socijalno-statusni položaj doktora medicine u bh. društvu. Tu su još i nemogućnost stručnog profesionalnog usavršavanja i napredovanja u zdravstvenim ustanovama u kojima rade, preopretećenost poslom, česti fizički i verbani napadi, neadekvatni uvjeti rada, mobing na radnom mjestu, loše uređen zdravstveni sustav…

Prošlogodišnji sporazumi koje su sindikati zdravstva postigli sa županijskim vladama o povećanju plaća liječnicima su predstavljali kratkoročno rješnje, s obzirom na to da su se novi problemi stvorili, piše Klix.ba.

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH od zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH traži da usvoje izmjene Zakona o radu i tako im omoguće da u što kraćem razdoblju dobiju ponovno reprezentativnost i potpišu kolektivne ugovore.

Položaj liječnika ove godine je dodatno pogoršan nerazumnim sudskim odlukama u pojedinim županijama i nerazumno sporom reakcijom nadležnog federalnog ministarstva, vlade i pojedinih zastupnika. Mi smo 2018. potpisali doktorske kolektivne ugovore, a računali smo da ćemo 2019. iskoristiti na poboljšanje pozicije cijelog građanstva koje ovisi o doktorskoj usluzi, međutim sada smo se počeli baviti ponovno samim sobom, rekao je predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid.

On navodi da će liječnici uvijek odlaziti iz BiH i svake druge zemlje, ali da je taj broj potrebno svesti na najmanju moguću mjeru, zajedničkim djelovanjem sindikata doktora i predstavnika vlasti koji kreiraju zakonska rješenja te bolju stvarnost i budućnost za zdravstveni sustav.

Standard država Europske unije je 362 liječnika na 100.000 stanovnika, a BiH ima okvirno 160 liječnika na 100.000 stanovnika.

Kada je riječ o Federaciji BiH tu trenutno djeluje 5.200 liječnika, a da bi zdravstveni sustav zadovoljavao europske standarde potrebno je da ovaj broj bude duplo veći.

Posljednje objavljeno

Iz stoca