Tri stotine policajaca čuva 1.600 kilometara granice

Zajedno s kolegama iz Granične policije Bosne i Hercegovine, stručnjaci zaposleni u Ministarstvu obrane obišli su graničnu liniju. Tom prilikom izvršena je procjena može li se fizičkim preprekama spriječiti ulazak migranata na pojedinim lokacijama. Radna grupa napravila je izvješće koje je proslijeđeno nadležnim ministarstvima i Vijeću ministara.

Potpunoj slobodi za sve one koji bez dokumenata prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu mogao bi doći kraj. MUP USŽ već je uveo kontrolu nad kretanjem migranata. Slične mjere najavile su i njihove kolege u SŽ, javlja N1.

"Morat će se naučiti na to pravilo ponašanja, a mi ćemo ispunjavati sve obveze koje prema njima imamo kao prema jednoj humanitarnoj kategoriji", ističe Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

U RS-u, preko koje ulaze u BiH, migranata neće uopće biti, poručio je predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Angažirat će, kaže Dodik, sve resurse, pa i žandarmeriju koja nije formirana, ali ne i Oružane snage Bosne i Hercegovine.

"Neće biti u RS-u. Jel vi mislite da mi nešto špekulativno radimo? Pokušavamo osigurati sigurnost u RS-u i to ćemo uraditi", tvrdi Dodik.

Ipak, umjesto vojnika, na granicu su poslani stručnjaci Ministarstva obrane. Iz Granične policije potvrda da se koriste sva raspoloživa sredstva u skladu sa Akcijskim planom hitnih mjera.

"Formirana je Radna grupa stručnih osoba Ministarstva obrane BiH i Granične policije BiH čiji je zadatak bio da izvrši obilazak terena u cilju pravljenja procjene o tome može li fizičko zaprečavanje nekih prijelaza imati učinak na smanjenje ilegalnih prelazaka migranata na teritoriju BiH", kažu u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva obrane potvrda da su dio radne grupe, no bez govora o čuvanju granice. Ipak, poručuju, spremni su izvršiti bilo koji zadatak u skladu sa Zakonom o obrani BIH.

"Do sada od Vrhovne komande, odnosno Predsjedništva BiH, Oružanim snagama BiH nije upućeno nijedno naređenje o upotrebi ili angažmanu jedinica koje bi bile raspoređene na granici naše države zbog migrantske krize niti drugih sličnih zahtjeva za navedenu svrhu", ističu u Ministarstvu pravde BiH.

Od početka krize iz GP upozoravaju kako ne mogu kontrolirati granicu. Na 1.600 km granične linije raspoređeno je 300 ukupno policajaca.