Gospodarska društva u FBiH povećala prihode i dobit

Direktor Financijsko-informatičke agencije (FIA) Esad Mahmutović danas je u Sarajevu prezentirao pokazatelje financijskog poslovanja gospodarskih društava, koji govore da ih je ukupno 22.952 poslovalo na tržištu Federacije, a vrijednost poslovnih prihoda koju su ostvarila u 2018. premašila je 49,5 milijardi KM, što je iznos za oko 1,5 milijardi KM veći nego u prethodnoj godini.

U strukturi tih prihoda dominirali su oni ostvareni na domaćem tržištu, dok je udio prihoda od izvoza ispod 16 posto.

- Profitabilno je poslovalo 15.699 gospodarskih društava u FBiH ili 68 posto od ukupnog broja aktivnih društava, koja su lani ostvarila ukupno oko tri milijarde KM neto dobiti, za 5,20 posto više nego 2017. godine. S druge strane, broj kompanija koje su negativno poslovale smanjen je sa 6.847 iz 2017. na 6.466 u 2018. godini, ali vrijednost ukupnog gubitka povećana sa 854 milijuna KM na 1,02 milijarde KM – rekao je Mahmutović.

Broj zaposlenih u gospodarskim društvima u FBiH povećan je za 7,9 posto, sa 344.754 u 2017. na 356.390 na kraju 2018. godine.

Govoreći o granskoj koncentraciji ostvarenih poslovnih prihoda, potvrdio je da prednjače kompanije iz oblasti trgovine i prerađivačke industrije.

Također, u pogledu granske raspodjele ukupne dobiti na prvom mjestu i po broju društava s ostvarenom dobiti i po visini dobiti, ponovno je trgovina, koju i u ovom slučaju slijedi prerađivačka industrija.

Ove dvije grane, kaže Mahmutović, zajedno ostvaruju oko 60 posto dobiti svih gospodarskih društava u FBiH.

Ukupna vrijednost imovine federalnih gospodarskih društava u 2018. uvećala se za 2,4 posto - sa 64,59 na 66,13 milijardi KM.

Kao najveći gospodarski problem istaknuo je nisku likvidnost navodeći da gospodarska društva u FBiH uglavnom s poteškoćama izmiruju svoje kratkoročne obveze.

Unatoč tome, Mahmutović tvrdi da dugoročna financijska stabilnost gospodarskih društava u FBiH nije značajnije ugrožena, mjereno omjerima duga i imovine te duga i kapitala.

Prema Informaciji o vrijednostima financijskih tijekova udruženja i fondacija u Federaciji BiH, krajem 2018. godine u FBiH funkcioniralo je 9.209 registriranih udruženja i fondacija.

Oko 58 posto ih je, kako kaže, ostvarilo višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 54 milijuna KM. U njima je krajem prošle godine bilo zaposleno 5.231 osoba, a vrijednost njihove ukupne imovine iznosi 809 milijuna KM.

- Vrijednost prihoda koju su udruženja i fondacije ostvarili u 2018. godini iznosila je više od 633 milijuna KM, što je za oko 45 milijuna KM više nego godinu ranije – rekao je Mahmutović.

U strukturi ostvarenih prihoda udruženja i fondacija dominiraju prihodi od vlastite djelatnosti i humanitarni prihodi, dok se udio prihoda iz proračuna zadržava na razini prethodnih godina i iznosi 16-17 posto ukupne vrijednosti prihoda.

S ciljem unapređenja istraživačkog novinarstva predstavljeni su registri i podaci kojima se mogu služiti novinari na web portalu FIA-e. Ta baza podataka obuhvaća i RedPortal na kojem su predstavljene pravne osobe koje ne ispunjavaju svoje zakonske obveze.

Pored toga dostupni su i osnovni financijski pokazatelji gospodarskih društava, proračunskih korisnika, udruženja i fondacija.

Večernji list BiH