Stanovništvo BiH polako nestaje: U pojedinim županijama prepolovljen broj novorođenčadi

Ono što posebno zabrinjava jest da ova država gubi svoj najveći potencijal - mlade ljude, a broj novorođenčadi u velikom broju županija prepolovio se u posljednjih 18 godina, piše Klix.ba. Najkraća dijagnoza trenutačnog stanja bi bila: sve manje djece se rađa, sve više ljudi umire, a radno sposobni iseljavaju.

Podaci o natalitetu u pojedinim županijama posebno su zabrinjavajući. Na početku stoljeća u FBiH bilo je 25.255 novorođenih. Osam godina kasnije, 2008. bilo ih je 22.819, a 2018. godine broj novorođenčadi iznosio je 18.899, priopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

To govori da je za 18 godina u FBiH 6.356 novorođenčadi manje.

Najkritičnija situacija je u pograničnim županijama odakle i iseljava najviše građana. U Unsko-sanskoj županiji 2000. godine rođeno je 3.722 djece, 2008. rođeno ih je 2.990, a 2018. godine tek 1.804. U prvom tromjesečju 2019. samo 360 djece rođeno je u toj županiji.

U Posavskoj županiji situacija je još alarmantnija. Godine 2000. imali su 344 novorođenih, a 2018. samo 151 dijete. U prvom tromjesečju 2019. u toj županiji rođeno je 28 djece. Hercegbosanska županija za 18 godina ima upola manje rođene djece. Kontinuirani pad broja novorođenčadi bilježe i Tuzlanska, Zeničko-dobojska, Srednjobosanska te Hercegovačko-neretvanska županija.

Nešto bolja situacija je u Sarajevoj i u Bosansko-podrinjskoj županiji. Ipak, podaci za prvo tromjesečje 2019. također su pesimistični.