Financijska izvješća za 2018. godinu predao 33.951 pravni subjekt u FBiH

Financijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine financijska izvješća za 2018. godinu dostavio je 33.951 obveznik predaje financijskih izvješća. Među onima koji nisu predali financijska izvješća za 2018. godinu najviše je poduzeća, ukupno 10.244, zatim slijedi 2.811 udruženja, 84 proračunska korisnika i jedno osiguravajuće društvo.

Prema analizi koju je napravila FIA, financijska izvješća dostavila su 22.952 poduzeća, od čega 20.576 imaju aktivan glavni račun, 1.585 blokiran račun, a financijska izvješća su dostavila i 593 poduzeća koja nemaju prijavljen glavni račun u Jedinstvenom registru računa gospodarskih subjekata, a također i 198 gospodarskih subjekata koji uopće nemaju registriran račun u Registru.

Financijska izvješća predalo je i 2.210 udruženja, od kojih 8.495 imaju aktivan glavni račun, 54 blokiran, 499 nemaju određen glavni račun u Jedinstvenom registru računa gospodarskih subjekata, dok 162 udruženja koja su predala financijsko izvješće uopće nemaju registriran račun u Registru.

Navedena izvješća predalo je i 20 banaka, 15 mikrokreditnih organizacija, 1.729 proračunskih korisnika, 13 osiguravajućih društava i 12 investicijskih fondova.

Dodatnim analizama je utvrđeno da 838 poslovnih subjekata nisu imali kontinuitet u predaji financijskih izvješća, što znači da nisu svake godine dostavljali financijska izvješća što im je zakonska obveza.

- Na osnovu uvida u evidenciju FIA-e i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH, utvrdili smo da 13.140 pravnih subjekata, nisu izvršili svoju zakonsku obvezu predaje financijskih izvješća za 2018. godinu. Podaci o pravnim subjektima koji nisu dostavili svoja financijska izvješća za 2017. godinu kao i za sve prethodne godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH dostavljeni su Poreznoj upravi Federacije BiH koja je dužna pokrenuti prekršajni postupak kojim su propisane novčane kazne za pravni subjekt u od 5.000 KM do 15.000 KM te za odgovornu osobu u pravnom subjektu u iznosu od 500 KM do 3.000 KM - rekao je direktor FIA Esad Mahmutović, navedeno je u priopćenju.