Kreće velika kontrola ugostiteljskih objekata

Izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantni udio gotovinskih tokova, manipulacije vezane za odbitak ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet trošarinskih proizvoda i kao i mnogi rizici u oblasti neizravnih poreza (primjerice, neprijavljivanje radnika i sl.), razlozi su zbog kojih u BiH počinje pojačana kontrola kafića, restorana i ostalih objekata koji se bave ugostiteljstvom.

Kontrolu će provoditi Uprava za neizravno oporezivanje BiH i to od 15. svibnja.

“Zato pozivamo sve porezne obveznike iz spomenute oblasti da u idućem razdoblju još jednom prekontroliraju svoje prethodno predane PDV prijave i jesu li prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obvezu. Ako otkriju neke pogreške, pozivamo ih da sami podnesu izmijenjene PDV prijave kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obvezu i tako izbjegli kazne u procesu kontrola”, naveli su iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Ističu da su prije odluke o pojačanoj kontroli spomenutih objekata urađene brojne analize koje su ukazale na određene nelogičnosti. “Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića jedna je od značajnih gospodarskih grana u BiH promatrajući s aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnosti. Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz ugla prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da predmetna djelatnost ima veoma nizak udio u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57%. Također, stavljanjem u odnos broja registriranih obveznika za PDV i prijavljenog prometa, dobiva se izrazito negativan koeficijent korelacije koji determinira najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti”, objasnili su iz UNO BiH.

Naglašavaju da su u sustavu PDV-a u BiH ukupno 2134 registrirana porezna obveznika iz oblasti 56 djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, što čini 4,64% od ukupnog broja registriranih poreznih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. Najveći broj obveznika pripada segmentu između 100.000 i 500.000 KM prijavljenog prometa u PDV prijavi, a zatim obveznici koji imaju promet između 50.000 i 100.000 KM, dok obveznici s prometom ispod 50.000 KM, čine oko 30% ukupnog broja obveznika registriranih za predmetnu djelatnost.

“Prema podacima o prijavljenom prometu preko fiskalnih blagajni u RS-u i FBiH za 2018., koji su sukladno memorandumu o institucionalnoj suradnji, razmjeni i ustupanju podataka o poreznim obveznicima, dostupni preko web-aplikacije poreznih uprava, identificirano je 8525 obveznika iz oblasti 56 djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Od tog broja, 6819 osoba nije registrirano u jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza ili gotovo 80% obveznika nije u sustavu PDV-a”, zaključili su iz UNO BiH.