Očekuje se eskalacija migrantske krize, u BiH bi mogli doći mađarski policajci

"BiH očekuje povećan broj migranata na takozvanoj balkanskoj ruti na putu za EU", rekao je ministar sigurnosti u Vijeću ministara Dragan Mektić, dodajući da EU nije uspjela da riješi rastuću krizu.

Prošle godine, oko 25.000 migranata s Bliskog istoka, sjeverne Afrike i Azije prošlo je kroz BiH u nadi da će ući u EU kroz Hrvatsku, koja je članica bloka.

Mektić je podsjetio da je oko 22.000 migranata uspješno prošlo BiH, dok je nekoliko tisuća i dalje u prihvatnim centrima.

“Očekujemo eskalaciju problema s migrantima, ne samo u BiH već i duž te rute”, rekao je Mektić u intervjuu za AFP.

Prema njegovim riječima, informacije službenih institucija, uključujući europskih govore o tome da se oko 70.000 migranata, koliko ih je sada u Grčkoj, kreće prema zapadnoj Europi.

“To nije samo problem BiH. Mi želimo da budemo dio europskoh rješenja, ali EU ne može da se dogovori oko rješenja. Ovim ilegalnim migracijama jednostavno je dozvoljeno da nastave”, rekao je Mektić.

On je rekao da BiH, siromašna i paralizirana fragmentiranim vlastima, ne posjeduje ni ekonomski ni politički kapacitet da podrži veliki priljev migranata.

Prošle godine, EU je izdvojila oko 9,2 milijuna eura kao pomoć BiH u uspostavljanju prihvatnih centara za migrante s aktualnim kapacitetom od oko 4.500 ljudi.

Mektić je rekao da BiH razmatra ponudu Mađarske da pošalje policiju da pomogne u graničnim patrolama.