Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a u 2018. poslovao s gubitkom

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u Mostaru, 28.2.2019. godine, Upravno vijeće Zavoda održalo je četrnaestu redovitu sjednicu na kojoj je razmatralo devet točaka dnevnog reda.

Pored izvadaka iz zapisnika s prethodnih sjednica članovi Vijeća usvojili s: Informaciju o izvršenju Programa rada Upravnog vijeća za 2018. godinu, Program rada Upravnog vijeća za 2019. godinu, Izvješće o popisu i Završni račun za 2018. godinu, dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu, Odluku o donaciji  opreme ugovornim zdravstvenim ustanovama nabavljene u sklopu projekta PACS te Informaciju o realizaciji odluka Upravnog vijeća po zahtjevima zdravstvenih ustanova za odobravanje predujma.

Govoreći o Završnom računu Zavoda za 2018. godinu direktor Bošnjak je kazao kako je, u 2018. godini, Zavod ostvario prihode od 138.494.491 KM i rashode od 138.579.627 KM.
„Usporedimo li ostvarene prihode i rashode Zavoda u 2018. godini doći ćemo do podatka kako su rashodi Zavoda bili veći od prihoda za 85.166 KM. Višak rashoda nad prihodima pokriven je iz viška prihoda iz ranijeg razdoblja“, kazao je direktor Bošnjak.

Razmatrajući Odluku o donaciji opreme ugovornim zdravstvenim ustanovama nabavljene u sklopu projekta PACS članovima Vijeće je pojašnjeno kako je Zavod, sukladno Strategiji za provedbu reforme iz oblasti zdravstva na području HNŽ/K za razdoblje 2017.-2020. godina, izvršio instalaciju i kontrolu svih potrebnih servisa za ispravno funkcioniranje centralnog radiološkog sustava (PACS) na području HNŽ/K. Oprema nabavljena u sklopu projekta PACS koju Zavod želi donirati ugovornim zdravstvenim ustanovama su uređaji za digitalizaciju analogne radiološke opreme kao i odgovarajući monitori za čitanje radioloških snimaka. Kako je instalirana oprema sastavni dio već postojećih uređaja koji su vlasništvo zdravstvenih ustanova, Upravno vijeće Zavoda prihvatilo je prijedlog Stručne službe i donijelo Odluku o ustupanju vlasničkih prava nad opremom ugovornim zdravstvenim ustanovama. Nabavna vrijednost donirane opreme je 624.195.000 KM, priopćeno je iz ZZO HNŽ-a.

Pogled.ba