Otkriveno pet terorista među migrantima u BiH, stavljeni su pod nadzor

Služba za poslove sa strancima BiH je u prva dva mjeseca 2019. godine, na području Bihaća i Sarajeva locirala i pod nadzor u Imigracijski centar Službe u Istočnom Sarajevu smjestila šest migranata porijeklom iz Afganistana, od kojih se pet migranata dovodi u vezu sa međunarodnim terorizmom, dok se šesti migrant dovodi u vezu sa krijumčarenjem migranata i organizuranim kriminalom.

Inspektori za strance su predmetne osobe locirali na osnovu poduzimanja pojačanih mjera i radnji profiliranja sigurnosno-zanimljivih osoba među migrantima te kroz suradnju i razmjenu informacija Službe sa domaćim i međunarodnim partnerima, prvenstveno kroz razmjenu biometrijskih podataka.

- Radi se o osobama G.R.Z. (34), N.S.S. (30), K.Q. (23) i F.A.A. (25), koji predstavljaju prijetnju javnom poretku i sigurnosti BiH kao i osobama Z.U. (22), S.A. (24), za koje Služba trenutno u suradnji sa partnerskim agencijama i zemljama porijekla provodi postupak potvrđivanja identiteta kao i utvrđivanja svih ostalih činjenica nužnih za udaljenje istih sa teritorije BiH, na osnovu prethodno izrečenih mjera protjerivanja - navodi se u priopćenju za javnost Službe za poslove sa strancima BiH.

Dalje se navodi da kapaciteti i spremnost Službe za suprotstavljanje sigurnosnim izazovima i prijetnjama nelegalnih migracijskih kanala će biti dodatno osnažene dobivanjem međunarodne donacije za biometrijsku opremu koju Služba očekuje do kraja ožujka, a koristit će se za učinkovitije otkrivanje osoba koja se dovode u vezu sa terorizmom.

- U suradnji sa domaćim i međunarodnim partnerskim agencijama, Služba će se odlučno suprotstaviti sigurnosnim izazovima i prijetnjama nelegalnih migracijskih kanala. Kao prioritet u svom radu nastavit ćemo locirati i procesuirati migrante koji se dovode u vezu sa terorizmom ili organiziranom kriminalom, čime će Služba dati znatan doprinos sigurnosti BiH i njenih građana - zaključuju iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Izvor: Pogled.ba