Dana suglasnost za projekte cesta i autocesta vrijedne 153,000.000 KM

Vlada Federacije BiH dala je suglasnost na potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u ukupnom iznosu od 153,000.000 maraka, koja su utvrđena proračunom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i veza, piše Večernji list BiH.

Kako su naveli u priopćenju iz Vlade Federacije BiH, za potpisivanje ugovora ovlašten je federalni ministar prometa i veza i odgovorna osoba, uime provoditelja projekata, a za provođenje odluke zaduženi su federalna ministarstva prometa i veza i financija, JP Autoceste FBiH i Direkcija za ceste Sarajevske županije.

Na jučerašnjoj sjednici imenovan je i peteročlani Odbor za praćenje provedbe programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih prošlogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i veza. Na istoj sjednici Vlada FBiH je prihvatila informaciju o ovomjesečnim poplavama i klizištima na području Federacije BiH i zadužila Federalni stožer civilne zaštite da prati i analizira stanje i o tome je izvijesti.

“Federalna uprava civilne zaštite zadužena je kontinuirano pratiti stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, poduzeti potrebne mjere na smanjenju opasnosti za stanovništvo i materijalna dobra na području Federacije BiH i svoje raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse staviti na raspolaganje u pružanju pomoći na ugroženim područjima”, navode iz Vlade FBiH. Zaključeno je i kako treba napraviti analizu stanja na nižim razinama vlasti, koja će sadržavati organizacijske i tehničke mogućnosti Civilne zaštite. Nakon što je upoznata s izvješćem Neovisnog odbora Parlamenta Federacije BiH o provedenom javnom natječaju s listom kandidata koji ispunjavaju uvijete, Vlada je za zamjenika ravnatelja Federalne uprave policije imenovala Ensada Kormana na mandat od četiri godine. U Upravni odbor za koordinaciju i praćenje provođenja gender akcijskog plana BiH za razdoblje 2018. - 2022. godine imenovana je Ana Vuković.