Za ekonomski rast u BiH su ključne nove investicije

Perspektive za razdoblje 2018. – 2020., dokument je koji daje preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u BiH. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH ga je pripremila na osnovi analiza kretanja ekonomskih trendova u BiH, piše Večernji list BiH.

Tako se od 2019. do 2021. u BiH očekuje osjetniji ekonomski napredak u okviru kojeg bi događanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati središnju ulogu. Osim očekivanih povoljnih eksternih prilika, u ovom srednjoročnom vremenskom okviru očekuje se i značajniji utjecaj internih dinamika u funkciji jačanja industrijske proizvodnje u BiH. Tijekom ovog razdoblja očekuje se da bi reformske mjere na unaprjeđenju poslovnog ambijenta, koje provode nadležne institucije u BiH, trebale polučiti mjerljive rezultate.

Poboljšanje poslovnog ambijenta trebalo bi rezultirati povećanjem investicijskih ulaganja kako domaćih tako i inozemnih, veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentske pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima. Imajući u vidu sve navedene okolnosti tijekom ovog razdoblja, očekivane stope rasta fizičkog obujma industrijske proizvodnje, prema projekciji DEP-a, iznose više od 5% na godišnjoj razini. Od 2019. do 2021., pod pretpostavkom nastavka stabilnoga eksternog okruženja u ovom srednjoročnom vremenskom okviru, u BiH se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,6% na godišnjoj razini.

Tijekom ovog razdoblja očekuje se da domaća potražnja kroz privatnu potrošnju i investicije bude glavni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, tijekom promatranog razdoblja očekuje se stagnacija javne potrošnje, što će rezultirati smanjenjem njezina udjela u strukturi BDP-a, odnosno doprinosa u ekonomskom rastu BiH. Reformske mjere, koje su usmjerene k poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH, trebale bi rezultirati većim investicijskim ulaganjima (domaćim i inozemnim), što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i, u konačnici, bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom.

Od 2019. do 2021., prema projekcijama DEP-a, očekuje se rast obujma investicija, trgovine, industrijske proizvodnje, što bi trebalo imati pozitivan utjecaj na zapošljavanje i plaće u BiH. Razina provedbe strukturnih reformi u BiH utjecat će na intenzitet smanjenja stope nezaposlenosti, što je osim pretpostavljenog ekonomskog rasta jedan od bitnih čimbenika za ostvarenje projekcija na tržištu rada i kreiranje novih radnih mjesta.

Uzimajući u obzir sve navedeno, od 2019. do 2021. može se očekivati rast broja zaposlenih osoba oko 2,5%. Uz stabilne cijene hrane na svjetskom tržištu, nastavak postupnog povećanja cijena cigarete u BiH i bez značajnijih promjena cijena komunalija, u BiH se u ovoj godini očekuje inflacija od 1,5%, odnosno 1,6% u 2020. te 1,4% u 2021.. Svaka odstupanja od pretpostavljenih kretanja cijena domaćih i eksternih čimbenika koji determiniraju bh. cijene mogu utjecati na ukupnu razinu inflacije.

Pročitajte još