Smilje – nove perspektive održivog i profitabilnog razvoja

Razvoj poljoprivrede kao vrlo perspektivne djelatnosti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine potakao je i Sveučilište u Mostaru na organizaciju seminara čiji je cilj ukazati na mnoštvo mogućnosti održivog i profitabilnog razvoja proizvodnje i prerade smilja u Bosni i Hercegovini, priopćeno je sa Sveučilišta u Mostaru. 

Seminar će se održati u tri faze uključujući širu društvenu zajednicu, posebice male proizvođače i prerađivače smilja kao i start up kompanije kojima je potrebna podrška i vizija kako bi „Zlato iz sunca“ pretvorili u stalni prihod.Stoga je primarni zadatak seminara predstaviti važnost osiguravanja visoke kvalitete proizvoda uz ispunjavanje standarda koji se očekuju na međunarodnom tržištu smilja.

S tim ciljem ukazat će se na vizije razvoja smiljarstva koje otvaraju realne mogućnosti uključivanja različitih gospodarskih grana, prije svih IT sektora, u podizanje ukupne kvalitete proizvoda i njegove ponude počevši od razvoja kreativnih aplikacija, mrežnih platforma za distribuciju i prodaju do inovativnih softvera za kontrolu kvalitete. Prikazat će se i moguć slabe točke smiljarstva u BiH uz smjernice kojima se može pridonijeti poboljšanju prodaje od Europe preko SAD-a, do Azije i Srednjeg istoka.

Upravo zbog toga predstavljanjem kontrolnih točaka kvalitete proizvoda i sustavima prikupljanja i ažuriranja podataka, uključujući i podatke o sigurnosti, stručna će se javnost upoznati s obvezama potrebnim za ispunjavanje međunarodnih standarda kvalitete (CAS, Inci-Terms, ISO i Afnor standardi, IFRA, RIFM, IFEAT i dr.). Organizacijom seminara i predstavljanjem znanstvenih dosega Sveučilište u Mostaru želi potaknuti izgradnju sustava suradnje s tom granom gospodarstva. Prijedlogom akcijskoga plana istaknula bi se važnost implementacije sustava upravljanja kvalitetom, od procesa proizvodnje, prerade, distiribucije i prodaje do uključivanja agroturističkih i marketinških područja. Zbog toga će sudjelovanje zainteresiranih pojedinaca i gospodarskih organizacija koje se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom smilja, uz znanstvenu zajednicu, u definiranju akcijskoga plana osigurati transparentnost, sljedivost i kontrolu cijelog postupka plasmana proizvoda iučiniti bosankohercegovačko smiljarstvo prepoznatljivim na karti važnih svjetskihtržišta.

Program seminara:

- 6. veljače 2019. od 09:00 – 12:30 i od 14:00 – 17:00 sati 

- Globalna slika suvremene proizvodnje smilja s održivom, cjelovitom vizijom

- 27. veljače 2019. od 09:00 – 12:30 i od 14:00 – 17.00 sati

- Razumijevanje biljke - Zašto je smilje toliko posebno u porodici Asteraceae? - Od biokemije preko kozmetike, terapije i farmakodinamike 'funkcionalne hrane' do budućeg razvoja

- 27. ožujka 2019. od 09:00 – 12:30 i od 14:00 – 17:00 sati

- Integrirano upravljanje kvalitetom - Poticanje suradnje, dijeljenje i zaštita specifičnog Know - How