U BiH za pet godina gotovo 20 tisuća manje upisanih studenata

U Bosni i Hercegovini evidentan je sve veći pad broja upisanih studenata na visokoškolske ustanove te je Informacija o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH Ministarstva civilnih poslova BiH pokazala da je u periodu od 2013. do 2018. godine smanjen broj studenata za 19.306.

Tako je iz analize kretanja broja studenata vidljivo da je u akademskoj 2013./14. bilo 113.290 studenata, 2014./15. godine 109.259, 2015/16. godine 105.299, 2016./17. godine  99.977, a u 2017./18. godini 93.984 studenta, među kojima je 11.058 apsolvenata.

Broj diplomiranih studenata također se tijekom ovih godina smanjivao, pokazala je Informacija Ministarstva civilnih poslova te je od 2013. do 2017. godine broj diplomiranih studenata smanjen za 4.035, a u posljednjoj promatranoj godini evidentirana su 14.583 diplomirana studenta.

Objedinjujući sve podatke u Informaciju nadležnog ministarstva u koju je Fena imala uvid, objavljen je i podatak da je u akademskoj 2017./18. na postdiplomske, magistarske, master i specijalističke studije upisano 11.360 studenata, dok je na doktorske studije upisano 856 studenata.

Prema podacima Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u BiH postoji 50 licenciranih visokoškolskih ustanova, dok je na listi akreditiranih visokoškolskih institucija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 30 visokoškolskih ustanova, od kojih dvije s uvjetnom akreditacijom.

Analiza Ministarstva tretirala je i problem ranog napuštanja školovanja, a Europska unija definirala je da su osobe koje su rano napustile školu uzrasta od 18 do 24 godine i to  su one koje nisu više u bilo kakvom procesu obrazovanja, a nisu stekli diplomu srednje škole u kojoj je školovanje trajalo duže od dvije godine.

Kada su u pitanju financijska izdavanja za obrazovanje, za formalno obrazovanje u Federaciji BiH u 2017. godini izdvojeno je 841.304.201 KM. Po nivoima obrazovanja, udio privatnih izdataka u obrazovnim institucijama je bio najviši u visokom obrazovanju (24,5 posto od ukupnih izdataka za visoko obrazovne institucije).

Javni izdaci za formalno obrazovanje u Republici Srpskoj u 2017. godini iznosili su 407.935.376 KM ili 4,1 bruto domaćeg proizvoda. Ukupno javni, privatni izdaci i sredstva iz inostranstva za obrazovne ustanove u 2017. godini iznosili su 446.799.375 ili 4,4 posto bruto domaćeg proizvoda.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, na kraju ocjenjuje da je u skladu s europskim strateškim dokumentima, strategijama i politikama unutar BiH potrebno jačati statistiku u obrazovanju ne samo za potrebne izvještavanja nego i zbog ispravnog i odgovarajućeg razvojnog pravca u procesu djelovanja, odnosno u pogledu donošenja odluka i izrade javnih politika.

Izvor: pogled.ba

Pročitajte još