Željeznice FBiH u 2018. prevezle 413.471 putnika i 9,1 milijun tona robe

Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) Javnog poduzeća Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo u 2018. godini iznosi 19.027.649 KM, dok je u 2017. godini iznosila 18.966.858 KM.

Operativni prihodi kompanije u 2018. godini iznose 115.638.989 KM i veći su za 2.236.752 KM u odnosu na 2017. godinu kada su iznosili 113.402.237 KM.

- Rekordni rezultat operativne dobiti koju smo ostvarili u prošloj godini prije svega je zasluga radnika i dokaz ispravne poslovne politike kompanije. Vratili smo ponos željezničkom radniku i istovremeno odgovorili svim poslovnim zadacima uz zadržavanje trenda snažnog rasta i razvoja. Željeznice Federacije BiH su kičma razvoja i tako će ostati i ubuduće - izjavio je Enis Džafić, generalni direktor JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Operativni rashodi u 2018. godini iznose 96.611.340 KM i veći su za 2.175.961 KM u odnosu na 2017. godinu kada su iznosili 94.435.379 KM.

- U 2018. godini prevezli smo 9.120.000 tona robe, što je za 247.000 tona više nego u 2017. godini kada je prevezeno 8.873.000 tona robe, što je rezultiralo povećanjem prihoda od prijevoza roba za šest milijuna KM - kazao je Džafić.

U putničkom prometu Željeznice FBiH su u 2018. godini prevezle 413.471 putnika, što je povećanje od 58.368 putnika u odnosu na 2017. godinu.

- Ukoliko usporedimo razdoblje od dvije godine 2018. (413.471) – 2016. (258.000), broj prevezenih putnika veći je za 155.471 putnika, što predstavlja povećanje od 60 posto. Ostvareni prihodi u 2018. godini u putničkom prometu veći su za 450.000 KM. Na porast broja prevezenih putnika u 2018. godini utjecalo je i otvaranje nove linije Sarajevo-Bihać - dodao je Džafić.

U strukturi operativnih prihoda za 2018. godinu najveće povećanje Željeznice FBiH su imale po osnovu prijevoza roba i putnika u iznosu od 6,45 milijuna KM, dok je najveće smanjenje operativnih prihoda po osnovu pružanja usluga na pruzi u iznosu od 5,6 milijuna KM.

U strukturi operativnih rashoda za 2018. godinu kompanija je imala najveće povećanje rashoda po osnovu utroška električne energije i goriva za vuču vozova, održavanja lokomotiva, vagona, pružne mehanizacije i održavanja željezničke infrastrukture u iznosu od 3,1 milijuna KM.

Najveće smanjenje operativnih rashoda u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu Željeznice FBiH su ostvarile po osnovu smanjenja troškova radnika za 1,2 milijuna KM.

Broj radnika u 2018. godini je za 131 radnika manji u odnosu na 2017. godinu. U protekle tri godine broj radnika koji su napustili poduzeće (mirovina, smrt, sporazumni raskid ugovora) je 624 radnika. U posljednje tri godine u radni odnos su primljena 62 radnika (bivši radnici Gredelj-Revom Dobošnica). Svim radnicima koji su napustili poduzeće uvezan je  radni staž u ukupnom iznosu od oko 25 milijuna KM.

Najznačajnije investicije koje su realizirali u 2018. godini su: elektrifikacija Unske pruge Bihać-Bosanska Otoka 47 km; ugradnja optičkog kabla (64 vlakna) i tri telefonske centrale, Sarajevo-Čapljina-državna granica; nabavka dva drumsko-šinska bagera sa svim priključcima; nabavka i ugradnja putnog prijelaza „Alića Han“ (Ilijaš), te nabavka automatske praonice za pranje lokomotiva i vagona.

Generalni direktor Željeznica FBiH naglasio je da su ostvareni rezultati omogućili da kompanija redovito izmiruje, ne samo tekuće obveze, nego i obveze koje su nastale u ranijim razdobljima.

Prema javnim fondovima po osnovu poreza i doprinosa u 2018. godini uplaćeno je 37,2 milijuna KM. Od navedenog iznosa 28,6 milijuna KM odnosi se na tekuće obveze, a iznos od 8,6 milijuna KM na obveze iz ranijih godina (razdoblje od 2001. do 2016. godine), čime je nastavljen trend smanjenja glavnog duga prema Poreznoj upravi FBiH.

Usporedbe radi, glavni dug prema Poreznoj upravi FBiH prošle godine smanjen je za 5,5 milijuna KM, što nije bio slučaj u posljednjih 25 godina.

Redovito se izmiruju i kreditne obveze koje su nastale 2010. godine. U ovoj godini uplaćeno je 10 milijuna KM po osnovu duga na ime kredita.

Također, u 2018. godini isplaćen je dio duga kompaniji Končar-električna vozila u iznosu od 12,6 milijuna KM koji je nastao po osnovu ugovora iz 2008. godine za nabavku elektromotornog voza i revitalizaciju električnih lokomotiva.

- U cilju daljeg unapređenja rada i modernizacije JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo neophodna je potpuna primjena zakonske regulative koja uređuje rad JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, i to Zakona o Željeznicama FBiH, Zakona o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombinirnog prometa i Zakona o financijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo - priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću ŽFBiH.

Večernji list BiH