Industrijska proizvodnja BiH i vanjskotrgovinska robna razmjena imaju trend rasta

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o odobravanju zajedničke prodaje Veleposlanstva/rezidencije bivše SFRJ na adresi 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan. Ministri su upoznati s nacrtima kupoprodajnog i escrow ugovora koji su nužni za završetak postupka zajedničke prodaje, piše Večernji list BiH.

Nabava helikoptera

Prodajom ovog objekta u sklopu provedbe aneksa B sporazuma o pitanjima sukcesije, BiH će dobiti 15 posto, što iznosi 4,243.930 KM. Za potpisnika kupoprodajnog ugovora ovlašten je veleposlanik BiH u Japanu Borislav Marić, a potpisivanje ugovora planirano je za prvu polovinu siječnja. Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) omogućava se prijam 15 kadeta - mlađih inspektora. Na ovaj način želi se omogućiti pravodobno i adekvatno postupanje u vezi sa sigurnosnim izazovima u skladu s nadležnostima SIPA-e, uključujući i migrantsku situaciju.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o izmjeni odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH 2016. – 2018.”, a u cilju produljenja roka realizacije projekta do 2021. Usvojena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o višegodišnjem projektu “Nabava helikoptera za Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH”. Ministarstvo obrane ostvarilo je dodatne uštede u iznosu od 1,3 milijuna KM, između ostalog, smanjivanjem naknada za putne troškove, prijevoz, gorivo, nabavu materijala, iznajmljivanje imovine i opreme. Ova sredstva pridružit će se ranije osiguranim sredstvima od 6,2 milijuna maraka. Ministri su primili k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblje siječanj - listopad u kojoj se navodi da je nastavljen ekonomski rast i nakon prvog polugodišta ove godine.

Osim industrijske proizvodnje, nastavljen je trend rasta u okviru vanjskotrgovinske robne razmjene. Tako je za deset mjeseci ove godine povećanje robne razmjene iznosilo 8,1 posto, dok su izvoz i uvoz roba povećani za 8,9, odnosno 7,6 posto. Nastavljen je i trend rasta prometa u maloprodaji od oko osam posto. U ovom razdoblju došlo je do povećanja javnih prihoda od izravnih poreza za 9,2 posto, dok su neto prihodi od neizravnih poreza uvećani za 8,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u listopadu 2018. godine iznosio je 437,8 tisuća i smanjen je za 8,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Službi za poslove sa strancima je od početka ove godine do 25. prosinca prijavljeno 23.789 nezakonitih migranata, a namjeru da zatraži azil iskazalo je 22.398 osoba, dok je njih 1358 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7764), Irana (3662), Sirije (2986), Afganistana (2778) i Iraka (2165). Ostale zastupljenije skupine migranata su iz Libije (876), Palestine (745), Alžira (465), Bangladeša (450) i Indije (410).

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o izgradnji prevoditeljskih kapaciteta u institucijama u BiH potrebnih za proces pristupanja EU.

Umrežavanje prevoditelja

Sve institucije koje se bave pitanjima europskih integracija zadužene su da surađuju s Direkcijom za europske integracije u cilju izgradnje i umrežavanja prevoditeljskih kapaciteta u institucijama u BiH. Nastavak sjednice planiran je za četvrtak, 10. siječnja, kada je, između ostalog, planirano razmatranje prijedloga godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018. – 2019. (ANP), priopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.