Proces digitalizacije društva u BiH pokreće industrija

Uvodna konferencija o temi “Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva” kao najava puno većeg skupa na ovu temu, koji je najavljen za proljeće iduće godine, ali i procesa digitalizacije u BiH, održana je jučer u Sarajevu. U tri panela okupljenima o temi digitalizacije različitih sfera društva govorilo je 30 sudionika.

U uvodnom obraćanju Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, koja je uz organizaciju GlobalGPS BH organizator skupa, istaknuo je kako je ICT sektor najbrže rastuća grana industrije u BiH koja može biti generator sveukupnog razvoja naše zemlje. “ICT sektor u BDP sudjeluje s 9,7 posto. U odnosu na 2010. godinu ovaj sektor bilježi rast od 60 posto, a broj zaposlenih u ovom razdoblju porastao je za 67 posto. ICT sektor veliki je potencijal BiH koji može biti generator razvoja i povećanja izvoza“, istaknuo je, uz ostalo, Vuković. Vlatko Drmić, pomoćnik ministra prometa i veza BiH, okupljenima je prezentirao pokazatelje koji BiH svrstavaju na začelje po konkurentosti i korištenju suvremenih tehnologija. U ovom procesu naša zemlja značajno zaostaje, a jedan od načina da dostignemo razvijeni svijet je edukacija jer ljudski potencijali, u smislu osposobljenosti i vještina u korištenju modernih tehnologija, postaju značajniji resurs od zemljopisnog položaja i prirodnih resursa. “Digitalizacija je proces u koji zajedno trebaju krenuti predstavnici vladinog i privatnog sektora, kao i akademske zajednice“, istaknuo je Drmić.

Usporedba sa zemljama okruženja, kao i svjetskim velesilama, jedan je od načina na koji BiH može doći do podataka gdje smo kad su u pitanju ICT tehnologije i njihova primjena u svim sferama društva. Proces digitalizacije društva u susjednoj Republici Hrvatskoj predstavio je Ivan Del Vechio, veleposlanik RH u BiH. Od članica Europske unije, istaknuo je Del Vechio, prva u digitalizaciji je Danska, Hrvatska je na 22. mjestu od 28 članica, a od zemalja regije najdalje je otišla Slovenija. “Republika Hrvatska je 2016. godine formirala Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva koji prati digitalizaciju svih sfera društva. Digitalizacija je proces koji mijenja dosadašnji način rada i razmišljanja, ne izbacujući iz fokusa čovjeka”, kazao je hrvatski veleposlanik u našoj zemlji. Zbog činjenica da su BiH i RH najvažniji vanjskotrgovinski partneri s trendom izjednačavanja međusobnih investicija, odnosno da imaju povezane ekonomije, Del Vechio je istaknuo važnost ovog procesa i za BiH posebno u kontekstu približavanja članstvu u EU i mogućnosti korištenja europskih fondova za razvoj ICT sektora kao i društva u cjelini.

Budući da proces digitalizacije bh. društva, pokrenut prije 15-ak godina, nije dao značajnijeg rezultata, ovog puta proces će pokrenuti oni koji u njemu vide neiskorišten potencijal razvoja.

“Ovo je prvi put da proces pokreće industrija preko Vanjskotrgovinske komore BiH. Digitalizacija nije samo ICT sektor, koji je samo alat za procece digitalizacije svih sfera društva i korištenje ogromnih potencijala razvitka koji se otvaraju ovim procesom”, istaknuo je Haris Hadžialić, direktor organizacije GlobalGPS BH.

vecernji.ba