UIO BIH zapošljava carinike, činovnike, domare…

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH raspisala je natječaj za prijem ukupno 23 radnika koji će biti raspoređeni u sjedište uprave u Banja Luci, u regionalnim centrima Mostar, Tuzla i Sarajevo, te na graničnim prijelazima Zupci, Doljani, Bijača, Prisika i Kamensko, piše "Capital.ba".

Najviše, pet radnika bit će zaposleno u Banja Luci, po četiri u Mostaru i Sarajevu, a dvoje u Tuzli.

Što se tiče graničnih prijelaza tri radnika potrebna su za GP Bijača, dva za GP Kamensko, a po jedan za graniče prijelaze Zupci, Doljani i Prisika.

Traže se carinici, administrativni radnici, radnici za nadzor i održavanje opreme…

Opći uvjeti koje zainteresirani moraju ispunjavati, između ostalog, je da imaju 18 godina, državljanstvo BiH, da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da im nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH.

Posebni uvjeti su konkretno navedeni za svako radno mjesto.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Natječaj je UIO objavila jučer, a Javni oglas za prijem radnika i Obrazac prijave svi zainteresirani mogu naći na web stranici UIO.

UIO je lani zapošljavala 2.410 radnika čije su plaće i naknade građane BiH koštale 58,4 milijuna KM.