U iduće tri godine 96 projekata u FBiH, najviše iz prometa i energije

Temeljem ocjene i vrednovanja predloženih projekata, posebno povjerenstvo načinilo je rang-listu kandidiranih projekata koji su uvršteni u nacrt plana javnih investicija FBiH, a koji je, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada FBiH usvojila sredinom godine, piše Večernji list BH.

Dodatni kriteriji

U usvojenom nacrtu plana javnih investicija Federacije BiH 2019. - 2021. godina uključeno je 96 projekata. Njihova ukupna vrijednost je 14,186 milijardi KM, od čega se 10,535 milijardi maraka odnosi na 57 kandidiranih projekata i 3,650 milijardi KM na 39 onih čija je provedba u tijeku. Kako se navodi u izvješću, Povjerenstvo za program javnih investicija FBiH za prvih šest mjeseci ove godine pregledalo je i ocijenilo ukupno pet projekata koji su prvi put kandidirani. - S obzirom na ograničena sredstva financiranja kapitalnih projekata, Povjerenstvo je konstatiralo da je potrebno uredbom propisati dodatne kriterije kako bi se osiguralo da u program javnih investicija budu uključeni projekti s najvećim stupnjem pripremljenosti kako bi prednost imali projekti čija bi provedba bila izvjesnija u godinama na koje se odnosi program javnih investicija - navodi su u izvješću Povjerenstva. Objašnjava se kako bi se na taj način izbjeglo kašnjenje u provedbi projekata te stvaranje dodatnih troškova zbog nepovučenih kreditnih sredstava, u slučaju kreditnog zaduženja.

Financijski problemi

- Iz tog razloga, kao prioritetni projekti u program javnih investicija trebaju biti uključeni oni s visokim stupnjem pripremljenosti, pogotovo kad je riječ o projektima koji zahtijevaju pokretanje procedure za ino zaduženje - naglašava se u izvješću Povjerenstva. Kada je u pitanju aktualno razdoblje, program javnih investicija Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine sadrži podatke o ukupno 80 projekata. Vrijednost svih tih projekata je 12,909 milijardi maraka, od čega se 9,135 milijardi maraka odnosi na 40 kandidiranih projekata i 3,774 milijarde KM na 40 projekata koji su u trenutku usvajanja već bili u provedbi. Planirano je bilo da do kraja 2019., dakle u trogodišnjem razdoblju, na projekte u provedbi bude utrošena ukupno 2,321 milijarda maraka. Najveća ukupna vrijednost projekata je u sektoru prometa i skladištenja, u ukupnom iznosu od 1,979 milijardi maraka, od čega se na cestovni promet odnose 1,732 milijarde, a preostali iznos od 246 milijuna KM na željeznički promet. Najveća ulaganja u razdoblju od 2017. do 2019. godine planirana su također u cestovnom prometu i iznose 1,251 milijardu te u sektoru proizvodnje i opskrbe energijom s planiranim ulaganjem od 704 milijuna maraka. Nažalost, značajan dio tih investicija nije realiziran zbog različitih administrativnih ili financijskih problema. Stoga i sugestije stručnjaka iz Povjerenstva za program javnih investicija Federacije BiH treba shvatiti ozbiljno kako bi rezultati za predstojeće trogodišnje razdoblje bili bolji.