Rezultati Natječaja za prijem brucoša na smještaj u Studentski centar Mostar

Objavljujeni su rezultati Natječaja za prijem brucoša na smještaj u  Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2018/19 godinu. 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru na smještaj prima se prvih 120 studenata s rang liste. 

Žalbe na rang listu podnose se pismeno Komisiji za žalbe najkasnije 7 dana od objave liste.  

Poslije ovog roka žalbe se neće razmatrati. 

Useljenje u Studentski centar sa ove rang liste vršit će se od 27.09.2018-12.10.2018.g. 

Istekom ovog roka student gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini ukoliko nije odgodio useljenje. Odgoda useljenja vrši se u upravi Studentskog centra.  

Student u Studentski centar može useliti samo osobno, a prilikom useljenja dužan je  priložiti sljedeće: 

1 Liječničko uvijerenje 

2 Predočiti indeks 

3 Predočiti osobnu iskaznicu 

4 Uplatiti upisninu 

Rezultate Natječaja možete vidjeti OVDJE.