ZZO HNŽ povećao sredstva zdravstvenim ustanovama za 500.000 maraka

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici u ponedjeljak u Mostaru usvojilo je Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu.

 

Izrada Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu u direktnoj je vezi s odlukom županijske vlade od 29. 8. 2018. Godine kojom je Vlada HNŽ-a prihvatila obvezu izmirenja druge tranše kredita za 2018. godinu iz Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u realiziranju kredita Export - Import banke Republike Koreje za projekt modernizacije bolnica - II faza u iznosu od 850.000 maraka. Oslobođena sredstva u iznosu od 840.000 maraka (stvarni iznos sredstava preuzetih obveza na dan realiziranja istih) Zavod će, kao jednokratni transfer, a sukladno postojećem odnosu temeljenom na ugovorima između Zavoda i zdravstvenih ustanova za tekuću godinu ravnomjerno transferirati zdravstvenim ustanovama.

Pored jednokratnog transfera od 840.000 maraka, a sukladno preuzetim obvezama iz pregovaračkog postupka Zavod je za tekuću godinu primjenjivo za šest mjeseci drugog dijela godine, rebalansom Financijskog plana, povećao razinu sredstava po ugovorima za zdravstvene ustanove za 500.000 maraka.

Ova sredstva planirana su sukladno mogućnostima Zavoda u očuvanju stabilnosti zdravstvenog sustava HNŽ-a temeljeno na obvezama Zavoda unutar zaključaka pregovaračkog tima (Vlada HNŽ i ostali osnivači, zdravstvene ustanove i ZZO HNŽ). Pored povećanja sredstava za zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od 1.340.000 maraka rebalansom Financijskog plana povećana su izdvajanja Zavoda za lijekove s liste lijekova u iznosu od 1.050.000 maraka ili 9,13 posto više u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu i 300.000 maraka ili 11,11 posto više u odnosu na Financijski plan. Povećanje sredstava za ortopedska i druga pomagala rezultat je povećanja visine sudjelovanja Zavoda u nabavi pomagala za određene kategorije osiguranika, odnosno izmjene liste ortopedskih pomagala koja se primjenjuje od 27. 7. 2018. godine, priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.