Vlada FBiH usvojila informaciju o cijenama naftnih derivata u FBiH

Federalna vlada usvojila je danas na sjednici u Sarajevu informaciju o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH.

Kako je navedeno, ovo ministarstvo je od 27.kolovoza do 11.rujna 2018. godine primilo oko 570 obrazaca za promjenu maloprodajne cijene goriva od ukupno 683 benzinske crpke u Federaciji BiH, a promjena se odnosila na povećanje cijena za 0,05 KM/Iitru za dizel goriva i BMB 95.

Dana 4.rujna 2018. godine održan je treći redovni sastanak s distributerima naftnih derivata na kojem su sagledana aktualna kretanja na relevantnom tržištu i razlozi poskupljenja.

Sudionici sastanka prvenstveno su se referirali na rast cijene barela i kursa dolara. Navedeno je da je barel nafte 28.kolovoza 2018. godine na svjetskom tržištu koštao 76,21 dolara po kursu od 128,13 KM, da bi 11.rujna dostigao cijenu od 77,37 dolara uz kurs od 130,78 KM.

Prezentirani su i podaci da je u siječnju ove godine cijena barela sirove nafte bila 69,05 dolara, kad je litar benzina na benzinskim crpkama bio 1,98 KM uz maržu od 17 posto, da bi cijena sirove nafte 6. rujna bila 77,18 dolara, cijena benzina 95 od 2,31 KM, uz maržu od 10,92 posto.

U informaciji je navedeno da su se u periodu nakon 27.kolovoza 2018. godine rast cijene barela i rast kursa dolara odrazili na visinu rafinerijskih cijena derivata. Naime, prema Jedinstvenim carinskim ispravama (JCI), koje Uprava za indirektno oporezivanje BiH tjedno dostavlja ovom ministarstvu, nabavne cijene derivata iskazane na ovom carinskom dokumentu su za dizele bile više za oko 0,05 KM, a za BMB 95 oko 0,02 KM po litru.

Također, prema dostupnim podacima, trenutna veleprodajna cijena u skladištu Podlugovi (bez obračunatih troškova prijevoza do benzinskih crpki, maloprodajne marže i bez obračunatog PDV-a), za BMB 95 iznosi 1,7383 KM/litru, a za dizel 1,7865 KM/litru. Prema istim izvorima, veleprodajna cijena na dan 6. lipnja 2018. godine je iznosila za BMB 95 1,7265 KM/litru, a za dizel 1,7217 KM po litru.

Dakle, došlo je do povećanja veleprodajne cijene ovih derivata u iznosu povećanja nabavne cijene. Istaknuto je i da je havarija u Luci Ploče jedan od posljednjih eksternih faktora koji je doveo do povećanja cijena naftnih derivata.

Navedeno je i da su se zbog toga distributeri opredijelili za druge, ali i skuplje alternativne izvore nabavke, što je dovelo do uvećanja nabavne cijene za troškove transporta. Transportni troškovi iz Kopra do bh. granice iznose 0,08 KM/litru, a kod nabavke iz Luke Ploče svega 0,02 KM po litru.

Nakon poskupljenja 27.kolovoza 2018. godine, maloprodajne cijene na benzinskim pumpama u Federaciji BiH kreću se u rasponu od 2,21 KM do 2,36 KM po litru, dok je prosječna maloprodajna marža za oba derivata ostala ista kao u kolovozu 2018. godine (0,23 KM po litru).

Nadležna inspekcija je, po nalogu ovog ministarstva, pojačala nadzor na benzinskim crpkama, s naglaskom na provjere podudara li se istaknuta cijena sa onom na crpnom aparatu i na fiskalnom računu, te navode li benzinske crpke ispravno maloprodajne cijene i marže na obrascim, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Večernji list BiH