Program obilježavanja Dana općine Ravno

Za obilježavanje Dana Općine Ravno, pored svečane sjednice,  organizatori su pripremili više značajnih događaja. Svečana sjednica OV je 7. rujna u 13:00 sati u Lovačkom domu.

Ove godine je Općina Ravno tiskala jednu opsežnu i kvalitetnu turističku monografiju pod nazivom Neispričana priča - Turistička monografija Općine Ravno, u kojoj su kvalitetno predstavljene sve povijesne i prirodne znamenitosti na ovom prostoru. Promocija ovoga vrijednog dokumenta je 8.9.2018. s početkom u 18:00 sati u Lovačkom domu u Ravnom.

Drugi značajni događaj je Treća biciklijada za promociju Ćire i južne Hercegovine. Biciklisti polaze iz Zavale prema Trebinju 9.9.2018. u 11 sati.

Treći jako interesantan događaj je tradicionalna pjesnička manifestacija Grgurovi hukovi, koja će se održati 9.9.2018. s početkom u 17 sati u Lovačkom domu u Ravnom.