BiH dužna 11,3 milijarde KM, FBiH 600 milijuna više od RS-a

Javna zaduženost BiH na kraju prošle godine iznosila je 11.353,620.000 KM, od čega se na vanjski dug odnosi 7.851,990.000 KM ili 69,16%, a na unutarnji 3.501,630.000 KM ili 30,84%, navodi se u informaciji o javnoj zaduženosti BiH koja će u utorak biti na dnevnom redu sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta BiH. U ukupnom stanju zaduženosti FBiH sudjeluje s 5.935,420.000 KM ili 52,28%, RS s 5.303,690.000 KM ili 46,71%, Distrikt Brčko s 40,280.000 KM ili 0,36%, a institucije BiH s 74,230.000 KM ili 0,65%. U odnosu na 2016., ukupni javni dug je manji za 744,590.000 KM ili 6,15%, vanjski dug je manji za 695,600.000 KM ili 8,14%, a unutarnji za 48,990.000 KM ili 1,38%. Udio javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u 2017. iznosio je 35,62%. Servisiranje vanjskog duga BiH u 2017. iznosilo je 995,280.000 KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,540.000 KM ili 87,77 posto, a na kamatu 121,740.000 KM ili 12,23 posto prenosi Večernji list BiH.