Granična policija BiH dobiva 100 novih policajaca

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 28. kolovoza bit će održana promocija IX. generacije polaznika temeljne policijske obuke I. razine, te će u čin 'policajac' biti promovirano stotinu kadeta koje je, nakon natječaja i selekcije, na obuku u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova poslala Granična policija BiH.

Svečanost će biti održana u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, u vojarni "S. B. Kraljević" u Rodoču (preko puta Mostarskog sajma), u 11 sati.